Svenska som andraspråk | Gleerups

Svenska som andraspråk

Här hittar du basläromedel och bredvidmaterial i svenska som andraspråk för både gymnasiet och vuxenutbildningen.
Sätt full fart 2:a uppl

Sätt full fart Nyhet

En bok för alla tre kurserna i svenska som andraspråk på gymnasiet och vuxenutbildningen. Sätt full fart har en humoristisk ton och många konkreta övningar som stimulerar eleverna till ett mer aktivt lärande.

Insikter i svenska 1

Insikter i svenska Nyhet

Insikter i svenska är allt-i-ett-böcker med en tydlig struktur som passar för både yrkes- och högskoleförberedande program. Nyckelbegreppen, strukturen och övningarna lotsar eleverna genom kurserna och gör dem medvetna om vad de lärt sig. Kapitlet Språksociologi är väl utbyggt och ger eleverna olika perspektiv på svenska språkets konstruktion och förhållande till andra språk i världen.

Ryktet går och 9 andra noveller

Ryktet går och 9 andra noveller Nyhet

10 noveller för ungdomar med annat modersmål än svenska. Novellerna handlar om kärlek, konflikter och olika situationer med överraskande vändningar.

Gymnasium och vuxenutbildning svenska som andraspråk