Läromedel i svenska som andraspråk

Här hittar du basläromedel och bredvidmaterial i svenska som andraspråk för både gymnasiet och vuxenutbildningen.

Nästa steg, Svenska som andraspråk 1 och 2Nyhet

Nästa steg är heltäckande läromedel i Svenska som andraspråk för gymnasieskola och vuxenutbildning. I serien finns ett läromedel per kurs i såväl tryckt som digital form, så att du kan välja den form som passar just dig och dina elever.

Nå målen

Nå målen är en serie för elever som läser svenska som andraspråk på grundläggande vuxenutbildning. Serien följer ämnesplanen som innehåller fyra olika delkurser, där eleverna placeras in på den delkurs som passar med bakgrundskunskaperna. Eleverna förbereds för vidare studier och ett aktivt samhällsliv. Den första boken täcker in ämnesplanen för delkurs 1 och 2 och andra boken täcker in delkurs 3 och 4.