Fordons- och transportprogrammet

Här hittar du Gleerups sortiment för fordons- och transportprogrammet. För såväl programgemensamma kurser som övriga kurser. Utbudet ger dig stora möjligheter att välja om du vill arbeta med tryckta läroböcker eller kompletta digitala läromedel.

Navet

Navet Fordonsteknik och Navet Branschkunskap är två digitala läromedel för fordons- och transportprogrammets första år. 

Tre anledningar att testa PbT Inriktning personbil i din undervisning!

Läs mer och prova gratis

PbT Inriktning personbil

PbT Inriktning personbil är ett digitalt läromedel för fordons- och transportprogrammets inriktning personbil. Här finns material för hela 12 kurser inom inriktningen. Här hittar du faktatexter, den teoretiska delen av övningar och självtester. I lärarversionen hittar du dessutom kursprov.

Gymnasium och Vuxenutbildning Fordons- och transportprogrammet