Fordons- och transportprogrammet

Här hittar du Gleerups sortiment för fordons- och transportprogrammet. För såväl programgemensamma kurser som övriga kurser. Utbudet ger dig stora möjligheter att välja om du vill arbeta med tryckta läroböcker eller kompletta digitala läromedel.

Navet

Navet Fordonsteknik och Navet Branschkunskap är två alldeles nya digitala läromedel för fordons- och transportprogrammets första år. 

Insteg

Insteg är en läromedelsserie i tre delar framtagen för kurser på gymnasieprogrammet fordonsvård och godshantering. Med ett pedagogiskt upplägg och enkelt språk är läromedlen främst avsedda för elever med särskilda behov och elever på yrkesintroduktion. Serien består av tryckta faktaböcker, webbar med instuderingsfrågor samt digitala läromedel.

Gymnasium och Vuxenutbildning Fordons- och transportprogrammet