Fordons- och transportprogrammet

Här hittar du Gleerups sortiment för fordons- och transportprogrammet. För såväl programgemensamma kurser som övriga kurser. Utbudet ger dig stora möjligheter att välja om du vill arbeta med tryckta läroböcker eller kompletta digitala läromedel.

Navet

Navet Fordonsteknik och Navet Branschkunskap är två digitala läromedel för fordons- och transportprogrammets första år. 

PbT Inriktning personbilNyhet

Höstterminen 2020 införs nya kurser för inriktning personbil. De nya kurserna ska börja användas av elever på inriktning personbil som börjar sitt andra läsår höstterminen 2020. För att möta detta nya upplägg lanserar vi PbT Inriktning personbil, ett digitalt läromedel med material för hela 12 kurser. 

Gymnasium och Vuxenutbildning Fordons- och transportprogrammet