Fordons- och transportprogrammet

Här hittar du Gleerups sortiment för fordons- och transportprogrammet. För såväl programgemensamma kurser som övriga kurser. Utbudet ger dig stora möjligheter att välja om du vill arbeta med tryckta läroböcker eller kompletta digitala läromedel.

Fordon- och transportbranschen

Här hittar du tryckta och digitala läromedel för kursen Fordons- och transportbranschens villkor.

Fordonsteknik

Prestanda BAS 3.0 Fordonsteknik är en grundbult för yrkesutbildning inom fordonsbranschen och täcker Fordonsteknik introduktion. Läs mer om Prestanda BAS 3.0 Fordonsteknik som komplett digitalt läromedel och övningsboken Prestanda Startblock.

PersonbilsteknikNyhet

Här finns en rad olika läromedel i personbilsteknik. Läs mer om både trycka läroböcker och kompletta digitala läromedel.

Transportteknik

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i transportteknik. 

Insteg FordonsbranschenNyhet

Insteg Fordonsbranschen är en faktabok på grundläggande nivå. Läromedlet är anpassat till gymnasiesärskolans kurs Fordonsbranschen men passar även för elever med särskilda behov eller elever som går introduktionsutbildningar.

Gymnasium och Vuxenutbildning Fordons- och transportprogrammet