Läromedel i psykologi för gymnasium

Här hittar du både tryckta och digitala läromedel i psykologi för gymnasium och vuxenutbildning.

Tankar, känslor och beteendenNyhet

Tankar, känslor och beteenden är ett alldeles nytt läromedel som riktar sig till elever som läser Psykologi 1 på något av de teoretiska gymnasieprogrammen. Här finns en tematisk uppbyggnad, tydlig koppling till det centrala innehållet, studietips och ett unikt avsnitt kring bedömning. Läromedlet finns i både tryckt och digital form, välj det som passar dig och dina elever bäst!

Psykologins vägar

Här presenteras psykologins olika inriktningar, flera av de viktigaste psykologiska arbetsområdena och en mängd teman. Boken tar upp specifika problemställningar såsom stress, kriser, könsroller och inlärning. Psykologins vägar finns i form av tryckt bok och digitalt läromedel, välj det som passar dig och dina elever bäst.

Psykologi 1

Psykologi 1 är ett läromedel för elever som läser Psykologi 1 på vård-och omsorgsprogrammet samt barn- och fritidsprogrammet. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

Gymnasium och Vuxenutbildning Psykologi