Läromedel i psykologi för gymnasium

Här hittar du både tryckta och digitala läromedel i psykologi för gymnasium och vuxenutbildning.

Tankar, känslor och beteenden

Tankar, känslor och beteenden är en läromedelsserie i psykologi med en tematisk uppbyggnad. Här finns tydliga kopplingar till det centrala innehållet, studietips och unika avsnitt kring bedömning. Läromedlet finns i både tryckt och digital form, välj det som passar dig och dina elever bäst!

Psykologins vägar

Här presenteras psykologins olika inriktningar, flera av de viktigaste psykologiska arbetsområdena och en mängd teman. Boken tar upp specifika problemställningar såsom stress, kriser, könsroller och inlärning. Psykologins vägar finns i form av tryckt bok och digitalt läromedel, välj det som passar dig och dina elever bäst.

Psykologi 1 – ny upplagaNyhet

Psykologi 1 är ett läromedel för elever som läser Psykologi 1 på vård-och omsorgsutbildning samt barn- och fritidsprogrammet. Läromedlet finns i form av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

Psykologi