Läromedel i juridik för gymnasium

Här hittar du läromedel inom juridik. Vardagsnära och engagerande juridik som ger dina elever möjlighet till praktisk träning. Gleerups erbjuder både tryckta och digitala läromedel.

LEX

I LEX-serien förenas träning med praktik. Faktaböckerna innehåller övningsuppgifter och djupare diskussionsfrågor. Serien innehåller läromedel för alla tre kurser i juridik; Privatjuridik, Affärsjuridik samt Rätten och samhället.

KriminologiNyhet

Ett läromedel som ger förståelse för ämnet kriminologi. Här behandlas olika teorier om varför brott begås. I läromedlet problematiserar det kring vad samhället gör för att undvika att brott begå och ger eleverna möjlighet att reflektera och diskutera kring förekomsten av brott och dess inverkan på individer. Med fallbeskrivningar och tankeväckande intervjuer med aktuella aktörer belyses kriminologi i praktiken.

Gymnasium och Vuxenutbildning Juridik