Läromedel i juridik för gymnasium

Här hittar du läromedel inom juridik, vardagsnära och engagerande juridik som ger dina elever möjlighet till praktisk träning. Gleerups erbjuder både tryckta och digitala läromedel.

LEX 

I LEX-serien förenas träning med praktik. Serien innehåller läromedel för alla tre kurser i juridik; Privatjuridik, Affärsjuridik samt Rätten och samhället. Läromedlen finns i både tryckt och digital form, välj det som passar dig och dina elever bäst. 

Kriminologi

Kriminologi är ett läromedel som behandlar olika teorier om varför brott begås. Här problematiseras det kring vad samhället gör för att undvika att brott begås. Kriminologi ger eleverna möjlighet att reflektera och diskutera kring förekomsten av brott och dess inverkan på individer. Med fallbeskrivningar och tankeväckande intervjuer med aktuella aktörer belyses kriminologi i praktiken.

Gymnasium och Vuxenutbildning Juridik