Läromedel i spanska för årskurs 6–9

Gleerups läromedel i spanska för årskurs 6–9 är ett komplett digitalt läromedel som följer kursplanen Lgr22.

Inpelad webbträff om 
Gleerups spanska 6–9

Läromedelsutvecklare Monica Carlsson berättar hur Gleeurps digitala läromedel i moderna språk för 6–9 är uppbyggda och ger konkreta  undervisningstips.