Läromedel i spanska för årskurs 7-9

Gleerups spanska 6–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen.    

Inpelad webbträff om 
Gleerups spanska 6–9

Läromedelsutvecklare Monica Carlsson berättar hur Gleeurps digitala läromedel i moderna språk för 6–9 är uppbyggda och ger konkreta  undervisningstips.