Läromedel i geografi för årskurs 7–9 

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i geografi samt kartor för högstadiet.

Upptäck Utkik i SO för 7–9

I nya Utkik finns många nya texter och uppgifter som tränar mot målen i kursplanen. Bilder, ord och frågeställningar inspirerar till arbete med elevernas förförståelse.