Läromedel i religionskunskap för 7–9

Här hittar du trycka och digitala läromedel i religionskunskap för högstadiet.

Upptäck Utkik i SO för 7–9

I nya Utkik finns många nya texter och uppgifter som tränar mot målen i kursplanen. Bilder, ord och frågeställningar inspirerar till arbete med elevernas förförståelse.