Läromedel i religionskunskap för 7–9

Här hittar du trycka och digitala läromedel i religionskunskap för årskurs 7-9. Prova Gleerups digitala läromedel gratis i 30 dagar!

Gleerups religion 7-9 digitalt läromedel Nyhet

Gleerups religion 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Utkik.

Utkik Religion 

I Utkik Religion beskrivs hur världsreligionerna och andra livsåskådningar vuxit fram och på olika sätt varit en del av samhället. De centrala tankegångarna lyfts fram och eleverna uppmanas att göra jämförelser. Boken inleds med ett kapitel om att undersöka tro.

7-9 Religionskunskap