Läromedel i religionskunskap för 7–9

Här hittar du trycka och digitala läromedel i religionskunskap för årskurs 7–9 som inför höstterminen anpassas till Lgr22.

Gleerups religion 7-9 digitalt läromedel 

Gleerups religion 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Utkik.

Utkik Religion 

I Utkik Religion beskrivs hur världsreligionerna och andra livsåskådningar vuxit fram och på olika sätt varit en del av samhället. De centrala tankegångarna lyfts fram och eleverna uppmanas att göra jämförelser. Boken inleds med ett kapitel om att undersöka tro.

7-9 Religionskunskap