Religionskunskap 7-9 | Gleerups

Religion

Här hittar du trycka och digitala läromedel i religionskunskap för årskurs 7-9.
Utkik 7-9 Religion

Utkik Religion Nyhet

I Utkik Religion beskrivs hur världsreligionerna och andra livsåskådningar vuxit fram och på olika sätt varit en del av samhället. De centrala tankegångarna lyfts fram och eleverna uppmanas att göra jämförelser. Boken inleds med ett kapitel om att undersöka tro.

7-9 Religionskunskap