Läromedel i religionskunskap för 7–9

Här hittar du trycka och digitala läromedel i religionskunskap för årskurs 7–9. Alla Gleerups läromedel för grundskolan följer kursplanerna.

Gleerups religion 7-9 digitalt läromedel 

Gleerups religion 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Utkik.