Spanska | Gleerups

Spanska

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i spanska för gymnasium och vuxenutbildning. 
Excelente 3, digital,  elevlic. 12 mån

Excelente Nyhet

Excelente är ett komplett digitalt läromedel för steg 3 och 4 på gymnasiet och vuxenutbildningen, som uppfyller målen i kursplanen och fungerar utmärkt med elever som har olika förkunksaper från grundskolan. Utöver ett omfattande grundmaterial erbjuder läromedlet goda möjligheter för individualisering genom nya sätt att arbeta med grammatik och lässtrategier.

Gymnasium och Vuxenutbildning Spanska