Läromedel i spanska för gymnasium

Här hittar du läromedel i spanska för gymnasium och vuxenutbildning. Excelente är Gleerups digitala läromedel för Spanska 3 och 4 på gymnasiet och vuxenutbildningen.

Excelente

Excelente är digitalt läromedel för Spanska 3 och 4 på gymnasiet och vuxenutbildningen, som uppfyller målen i kursplanen och fungerar utmärkt med elever som har olika förkunskaper från grundskolan. Utöver ett omfattande grundmaterial erbjuder läromedlet goda möjligheter för individualisering genom nya sätt att arbeta med grammatik och lässtrategier.

Gymnasium och Vuxenutbildning Spanska