Läromedel i kemi för gymnasium

Här hittar du tryckta och digitala läromedel för kurserna Kemi 1 och 2.

Katalys Kemi

Katalys är heltäckande digitala läromedel för gymnasieskolans kurser Kemi 1 och Kemi 2. Läromedlet bygger på en genomtänkt pedagogik som låter eleverna bygga ny kunskap på redan kända fakta. Med unika filmade genomgångar av allt kursinnehåll, faktatexter, övningar och stora möjligheter till självbedömning guidas eleverna genom kemikursen.

Magnus Ehinger, författare till Katalys Kemi och prisbelönt gymnasielärare skriver han om skolans digitalisering och de krav som digitaliseringen ställer på både läromedel och pedagogik.  

Katalys Kemi 1 är ett digitalt läromedel utvecklat utifrån digitaliseringens unika möjligheter. Katalys ger dina elever en bra överblick, trots det gedigna innehållet. 

Syntes Kemi 1 och 2

Syntes Kemi är en läromedelsserie som innehåller basen till din kemiundervisning – på ett okomplicerat och lättillgängligt sätt, utan att traditionellt svåra moment har skalats bort. Serien består av såväl tryckta som digitala läromedel – så att du kan välj den form som passar dig och dina elever bäst.

Gymnasium och Vuxenutbildning Kemi