Pilotskolor | Gleerups

Gleerups piloter

Vi tycker det är viktigt att utveckla läromedel i ett nära samarbete med elever, lärare och skolledare runt om i landet. Till vår hjälp har vi därför pilotskolor och pilotklasser som testar och utvärderar framförallt våra digitala läromedel.

 

Att vara pilot är ett viktigt sätt att vara med och påverka de läromedel som din skola använder. Du får chansen att prova något helt nytt och samtidigt bidrar du med värdefulla åsikter och synpunkter. 

 
Gleerups piloter 
Vi tycker det är viktigt att utveckla läromedel i ett nära samarbete med elever, lärare och skolledare runt om i landet. Till vår hjälp har vi därför pilotskolor och pilotklasser som testar och utvärderar framförallt våra digitala läromedel.
Pilotskolorna är i högsta grad delaktiga i utvecklingen av dagens och framtidens läromedel genom att bidra med värdefulla synpunkter. Tillsammans jobbar vi för att utveckla material för ett framgångsrikt lärande. Genom våra piloter vet vi att våra läromedel fungerar i verkligheten. 
Att vara pilot är ett viktigt sätt att vara med och påverka de läromedel som din skola använder. Du får chansen att prova något helt nytt och samtidigt bidrar du med värdefulla åsikter och synpunkter. Det är ett utmanande uppdrag och hur roligt som helst! 

Intresserad av att bli pilot?

 Vi har för närvarande de pilotskolor och pilotklasser vi behöver, men om du tycker det låter intressant för din skola att bli pilot längre fram så är du välkommen att kontakta oss.

 

Hör av dig till Lotta Persson som är vår kontaktperson för pilotskolor:

lotta.persson@gleerups.se
040-20 98 02

 

Gleerups pilotskolor - hjälper oss att utveckla digitala läromedel

Vad gör en pilot?

Uppdraget som pilot innebär att du åtar dig att använda och utvärdera de läromedel som Gleerups tillhandahåller under ett läsår. Vi rekommenderar att hela skolan deltar i pilotprojektet. 

För att vara med i pilotprojekt kring digitala läromedel krävs dessutom att de tekniska förutsättningarna är på plats, det vill säga att ni har väl fungerade nätverk och jobbar en-till-en. Gleerups digitala läromedel är plattformsoberoende och fungerar på alla digitala enheter. 

Du som lärare återkopplar till oss och deltar i fokusgrupper och på utvecklande pilotdagar. Detta ger möjlighet till dialog och utbyte av erfarenheter med andra pilotskolor runt om i landet.

 

Gleerups pilotskolor

Här hittar du kontaktuppgifter till de skolor som för närvarande är pilotskolor för Gleerups digitala läromedel.

 

Kontaktuppgifter pilotskolor

 

 

Piloterna bloggar

I Gleerups blogg delar vi med oss av aktuella händelser som rör skolan, läromedel, lärande och Gleerups. Dessutom låter vi såväl gästbloggare som Gleerups pilotskolor synas och höras!

 

Till bloggen