Pilotskolor | Gleerups

Gleerups piloter

Vår målsättning är att Gleerups läromedel ska ge det bästa tänkbara stödet för framgångsrikt lärande i skolan. Därför utvecklar vi dem i ett nära samarbete med elever, lärare och skolledare runt om i landet. När vi testar och utvärderar våra digitala läromedel tar vi hjälp av pilotskolor och pilotklasser.

Att vara pilot är ett viktigt sätt att vara med och påverka utvecklingen av nya läromedel. Du får chansen att prova något helt nytt och samtidigt bidrar du med värdefulla åsikter och synpunkter. 

 

 

 
Gleerups piloter 
Vi tycker det är viktigt att utveckla läromedel i ett nära samarbete med elever, lärare och skolledare runt om i landet. Till vår hjälp har vi därför pilotskolor och pilotklasser som testar och utvärderar framförallt våra digitala läromedel.
Pilotskolorna är i högsta grad delaktiga i utvecklingen av dagens och framtidens läromedel genom att bidra med värdefulla synpunkter. Tillsammans jobbar vi för att utveckla material för ett framgångsrikt lärande. Genom våra piloter vet vi att våra läromedel fungerar i verkligheten. 
Att vara pilot är ett viktigt sätt att vara med och påverka de läromedel som din skola använder. Du får chansen att prova något helt nytt och samtidigt bidrar du med värdefulla åsikter och synpunkter. Det är ett utmanande uppdrag och hur roligt som helst! 

Vad gör en pilotskola?

Som lärare på en pilotskola använder du aktivt Gleerups digitala läromedel som bas i undervisningen. Du kan bygga ut Gleerups digitala läromedel med länkar och annat eget material, vilket medför att de utgör en fullt anpassningsbar resurs för dig och dina elever. Genom att dela med dig av ditt tillagda material till kollegor bidrar du också till ett ökat kollegialt lärande.

Utvärderings- och erfarenhetsutbytet mellan pedagogerna på er egen skola sker givetvis löpande, men vid 3-4 tillfällen under läsåret ses vi för gemensam fortbildning och samlade diskussioner och feedback. 

För att vara med i pilotprojekt kring digitala läromedel krävs att de tekniska förutsättningarna är på plats, det vill säga att ni har väl fungerade nätverk och att varje elev har en egen dator. För att samarbetet ska fungera på ett bra sätt krävs det att majoriteten av pedagogerna på skolan medverkar.

För dig som är skolledare blir pilotsamarbetet ytterligare ett sätt att driva ett digitalt, pedagogiskt utvecklingsarbete. Vi rekommenderar att ni viker lite tid i er årsplanering för detta.

Gleerups pilotskolor - hjälper oss att utveckla digitala läromedel

Gleerups erbjuder:

  • Kostnadsfria licenser till kompletta digitala läromedel för alla lärare och elever på skolan
     
  • Implementeringsstöd, uppstartsutbildning samt support under hela läsåret
     
  • Inspirationsföreläsningar och kompetensutveckling 
     
  • Erfarenhetsutbyte med andra pilotskolor på gemensam pilotdag

Nu söker vi nya piloter!

Just nu söker vi nya piloter på gymnasieskolan till läsåret 2017/2018. Tycker du att det vekar intressant för din skola så hoppas vi att du hör av dig, sista anmälningsdag är den 20 juni. Exakt hur pilotprojektet på just din skola kommer att se ut bestämmer vi gemensamt när vi är överens om ett samarbete.

Är du intresserad av att bli pilot eller har ytterligare frågor, tveka inte att höra av dig till Lotta Persson, processledare digital utveckling:

lotta.persson@gleerups.se
040-20 98 02

Gleerups pilotskolor

Här hittar du kontaktuppgifter till de skolor som för närvarande är pilotskolor för Gleerups digitala läromedel.

 

Kontaktuppgifter pilotskolor

 

 

Piloterna bloggar

I Gleerups blogg delar vi med oss av aktuella händelser som rör skolan, läromedel, lärande och Gleerups. Dessutom låter vi såväl gästbloggare som Gleerups pilotskolor synas och höras!

 

Till bloggen