Pilotskola tillsammans med Gleerups

Gleerups pilot är ett ömsesidigt utvecklingsarbete kring digitala läromedel mellan Gleerups och några skolor runt omkring i Sverige –  från Umeå i norr till Ystad i söder. Det är skolor med olika storlek och förutsättningar.

Vad är en pilotskola?

Vi vill lära av varandra för att utvecklas framåt på bästa sätt. Gleerups målsättning är att läromedlen ska vara bästa möjliga stöd för lärarens undervisning och elevernas lärande. Pilotskolorna arbetar löpande med Gleerups digitala läromedel med uppdraget att reflektera kring användningen tillsammans med eleverna.

Gleerups piloter testar och utvärderar Gleerups digitala läromedel

Varför pilotskolor?

Pilotskolan bidrar med erfarenheter och reflektioner kring det konkreta, klassrumsnära perspektivet. Här går undervisning, ämnesutveckling och digitalt stöd hand i hand. Gleerups bidrar med ämnes- och utvecklarkompetens, insyn och delaktighet i olika diskussioner och dilemman som ingår i utvecklingen av ett kvalitetssäkrat läromedel. Vi blir bättre tillsammans. 

 

 

Är hela skolan med?

Vi ser att det ger bäst resultat och utveckling om hela skolan deltar i pilotsamarbetet. Det ger en enhetlig och tillgänglig digital lärmiljö som främjar samtal kring lärande och ämnesutveckling på skolan. Därför är rektor alltid delaktig och kan knyta samman piloten med det övergripande systematiska kvalitetsarbetet. 

Det är spännande att se tillbaka på förändring och utveckling tillsammans, men målet är självklart alltid att blicka framåt. Vad fungerar bra? Vad kan förändras? Vad är nästa steg?
 

Gleerups erbjuder:

  • Kostnadsfria licenser till kompletta digitala läromedel för alla lärare och elever på skolan
  • Implementeringsstöd, uppstartsutbildning samt support under hela läsåret
  • Inspirationsföreläsningar och kompetensutveckling 
  • Erfarenhetsutbyte med andra pilotskolor på gemensam pilotdag

 

Att vara pilot är ett viktigt sätt att vara med och påverka utvecklingen av nya läromedel. Du får chansen att prova något helt nytt och samtidigt bidrar du med värdefulla åsikter och synpunkter. 

Gleerups pilotskolor

Här hittar du kontaktuppgifter till de skolor som för närvarande är pilotskolor för Gleerups digitala läromedel.

Kontaktuppgifter pilotskolor

Piloternas egna erfarenheter

Läs och inspireras av hur andra lärare använder Gleerups digitala läromedel för att jobba smartare och mer effektivt. Många av Gleerups pilotskolor berättar här om egna erfarenheter från sin digitala resa.

Till reportagen