Gleerups piloter

Vår målsättning är att Gleerups läromedel ska ge det bästa tänkbara stödet för framgångsrikt lärande i skolan. Därför utvecklar vi dem i ett nära samarbete med elever, lärare och skolledare runt om i landet. När vi testar och utvärderar digitala läromedel tar vi hjälp av pilotskolor och pilotklasser. 

Gleerups piloter testar och utvärderar Gleerups digitala läromedel

Att vara pilot är ett viktigt sätt att vara med och påverka utvecklingen av nya läromedel. Du får chansen att prova något helt nytt och samtidigt bidrar du med värdefulla åsikter och synpunkter. 

Vad gör en pilotskola?

Som lärare på en pilotskola använder du aktivt Gleerups digitala läromedel som bas i undervisningen. Du kan bygga ut Gleerups digitala läromedel med länkar och annat eget material, vilket medför att de utgör en fullt anpassningsbar resurs för dig och dina elever. Genom att dela med dig av ditt tillagda material till kollegor bidrar du också till ett ökat kollegialt lärande.

Utvärderings- och erfarenhetsutbytet mellan pedagogerna på er egen skola sker givetvis löpande, men vid 3-4 tillfällen under läsåret ses vi för gemensam fortbildning och samlade diskussioner och feedback. 

För att vara med i pilotprojekt kring digitala läromedel krävs att de tekniska förutsättningarna är på plats, det vill säga att ni har väl fungerade nätverk och att varje elev har en egen dator. För att samarbetet ska fungera på ett bra sätt krävs det att majoriteten av pedagogerna på skolan medverkar.

För dig som är skolledare blir pilotsamarbetet ytterligare ett sätt att driva ett digitalt, pedagogiskt utvecklingsarbete. Vi rekommenderar att ni viker lite tid i er årsplanering för detta.

Gleerups erbjuder:

  • Kostnadsfria licenser till kompletta digitala läromedel för alla lärare och elever på skolan
  • Implementeringsstöd, uppstartsutbildning samt support under hela läsåret
  • Inspirationsföreläsningar och kompetensutveckling 
  • Erfarenhetsutbyte med andra pilotskolor på gemensam pilotdag
Gleerups pilotskolor - hjälper oss att utveckla digitala läromedel

Nu söker vi sfi-piloter!

Är ni några lärare på er enhet som är intresserade av att bli piloter inom sfi?  Hör i så fall av er till Lotta Persson, processledare digital utveckling. Senast den 21 december behöver vi er intresseanmälan.

lotta.persson@gleerups.se
040-20 98 02

OM ATT VARA PILOTSKOLA

Pilotskola – en chans att börja arbeta digitalt

Vad händer på en skola när man inför ett digitalt arbetssätt? Hur förändras sättet att undervisa och arbeta? Flertalet av Gleerups pilotskolor är helt nya och för många innebär det en övergång till en helt digital skola. Vi besökte Dammfriskolan i Malmö när de startade upp.

Gleerups pilotskolor

Här hittar du kontaktuppgifter till de skolor som för närvarande är pilotskolor för Gleerups digitala läromedel.

Kontaktuppgifter pilotskolor

Piloterna bloggar

I Gleerups blogg delar vi med oss av aktuella händelser som rör skolan, läromedel, lärande och Gleerups. Dessutom låter vi såväl gästbloggare som Gleerups pilotskolor synas och höras!

Till bloggen