Gleerups piloter

Vår målsättning är att Gleerups läromedel ska ge det bästa tänkbara stödet för framgångsrikt lärande i skolan. Därför utvecklar vi dem i ett nära samarbete med elever, lärare och skolledare runt om i landet. När vi testar och utvärderar digitala läromedel tar vi hjälp av pilotskolor och pilotklasser. 

Gleerups piloter testar och utvärderar Gleerups digitala läromedel

Vad gör en pilotskola?

Som lärare på en pilotskola använder du aktivt Gleerups digitala läromedel som bas i undervisningen. Du kan bygga ut Gleerups digitala läromedel med länkar och annat eget material, vilket medför att de utgör en fullt anpassningsbar resurs för dig och dina elever. Genom att dela med dig av ditt tillagda material till kollegor bidrar du också till ett ökat kollegialt lärande.

Utvärderings- och erfarenhetsutbytet mellan pedagogerna på er egen skola sker givetvis löpande, men vid 3-4 tillfällen under läsåret ses vi för gemensam fortbildning och samlade diskussioner och feedback. 

För att vara med i pilotprojekt kring digitala läromedel krävs att de tekniska förutsättningarna är på plats, det vill säga att ni har väl fungerade nätverk och att varje elev har en egen dator. För att samarbetet ska fungera på ett bra sätt krävs det att majoriteten av pedagogerna på skolan medverkar.

För dig som är skolledare blir pilotsamarbetet ytterligare ett sätt att driva ett digitalt, pedagogiskt utvecklingsarbete. Vi rekommenderar att ni viker lite tid i er årsplanering för detta.

Gleerups erbjuder:

  • Kostnadsfria licenser till kompletta digitala läromedel för alla lärare och elever på skolan
  • Implementeringsstöd, uppstartsutbildning samt support under hela läsåret
  • Inspirationsföreläsningar och kompetensutveckling 
  • Erfarenhetsutbyte med andra pilotskolor på gemensam pilotdag

 

Att vara pilot är ett viktigt sätt att vara med och påverka utvecklingen av nya läromedel. Du får chansen att prova något helt nytt och samtidigt bidrar du med värdefulla åsikter och synpunkter. 

Gleerups pilotskolor

Här hittar du kontaktuppgifter till de skolor som för närvarande är pilotskolor för Gleerups digitala läromedel.

Kontaktuppgifter pilotskolor

Piloternas egna erfarenheter

Läs och inspireras av hur andra lärare använder Gleerups digitala läromedel för att jobba smartare och mer effektivt. Många av Gleerups pilotskolor berättar här om egna erfarenheter från sin digitala resa.

Till reportagen