Läromedel för förskoleklass 

Här hittar du Gleerups läromedel inom svenska, matematik och engelska för förskoleklass. Läromedel som  hjälper dig i arbetet med att utveckla elevernas språkliga medvetenhet och matematiska tänkande. Här hittar du också tips och inspiration för din undervisning.

Läs med Majk och Sam

Svenska för F–1. Lekfullt läs- och skrivmaterial där grunden är gemensam läsning och samtal utifrån högläsningstexter.

Beställ provexemplar 

Beställ provexemplar av utvalda läromedel för förskoleklass.

Sparks

Engelska för F–3. Roliga texter och sånger samt färgstarka illustrationer som stöttar förståelsen.

Mer läromedel för mindre

Nu finns det många prisvärda läromedelspaket för förskoleklass. Fyll på klassrummet med dina favoriter och upptäck alla nyheter!

F-3 på Facebook

Pedagogisk inspiration och tips om nyheter kring undervisning och läromedel.