Läromedel för förskoleklass 

Här hittar du Gleerups läromedel inom svenska, matematik och engelska för förskoleklass. Läromedel som  hjälper dig i arbetet med att utveckla elevernas språkliga medvetenhet och matematiska tänkande. Här hittar du också tips och inspiration för din undervisning.

Prassliga paket för lågstadiet

Just nu prisvärda läromedelspaket för F-3 – beställ redan idag!

Majk och Sam är ett lekfullt läs- och skrivmaterial med fokus på gemensam läsning.

Läs med Majk och Sam

Nyhet i svenska för F–1. Majk och Sam är ett lekfullt läs- och skrivmaterial där grunden är den gemensamma läsningen och samtalen utifrån högläsningstexter.

Räknespår

Räknespår är ett finlandssvenskt läromedel som följer den svenska läroplanen för F-klass. Här läggs grunden för ett matematiskt tänkande genom fokus på talförståelse, språkutveckling och begreppsbildning.

Nya Prima matematik FörskoleklassNyhet

Nya Prima matematik Förskoleklass är ett basläromedel i matematik för som är tydligt förankrat i läroplanen. Men Prima matematik blir det enkelt och roligt att varva gemensamma genomgångar, arbete i elevboken och praktiska uppgifter.

Prima svenska F

Prima svenska för förskoleklass är uppbyggt kring en spännande och rolig saga om Amos och hans familj. Barnen får upptäcka skriftspråket och får en grund till olika matematiska begrepp. Materialet består av en basbok, en högläsningsbok och en lärarwebb.

Trulle F-1

Träna språklig medvetenhet på ett lekfullt sätt med älskade Trulle, och hans kompisar Trulsa, Rim-tim och alla andra i Trulleskogen. Tydliga övningar som utvecklar språket och en lekfull inramning. 

Happy F-2

Lekfull undervisning i engelska för de yngsta på barnens egna villkor. Övningar för individuellt arbete, parövningar och gruppuppgifter, rim, ramsor och sångtexter.

Svenskbiten Start

Svenskbiten Start passar extra bra om man i förskoleklassen har flera elever med ett annat modersmål än svenska. Innehållet är knutet till  kursplanerna för förskoleklassen och varje kapitel inleds med mål för kapitlet och avslutas med en enkel diagnossida.


Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev så skänker vi 30 kronor till Rädda Barnen

Missa inga nyheter, webbinarier och andra event samt pedagogiska tips inom just ditt område.

F-3 på Facebook

Välkommen till gruppen för dig som arbetar på lågstadiet. Här får du pedagogisk inspiration och tips om nyheter kring undervisning och läromedel.