Läromedel för förskoleklass 

Här hittar du Gleerups läromedel inom svenska, matematik och engelska för förskoleklass. Läromedel som  hjälper dig i arbetet med att utveckla elevernas språkliga medvetenhet och matematiska tänkande. Här hittar du också tips och inspiration för din undervisning.

Majk och Sam är ett lekfullt läs- och skrivmaterial med fokus på gemensam läsning.

Läs med Majk och Sam

Nyhet i svenska för F–1. Majk och Sam är ett lekfullt läs- och skrivmaterial där grunden är den gemensamma läsningen och samtalen utifrån högläsningstexter.

Räknespår

Räknespår är ett finlandssvenskt läromedel som följer den svenska läroplanen för F-klass. Här läggs grunden för ett matematiskt tänkande genom fokus på talförståelse, språkutveckling och begreppsbildning.

Sparks F–2Nyhet

I Sparks för F–2 får dina elever pröva sig fram i förståelsen av det engelska språket. Här finns uppgifter som är kopplade till bildspel och sånger och eleverna får träna på sin förmåga att läsa, lyssna, tala och förstå det engelska språket i olika sammanhang.

Prima matematik Förskoleklass

Nya Prima matematik Förskoleklass är ett basläromedel i matematik för som är tydligt förankrat i läroplanen. Men Prima matematik blir det enkelt och roligt att varva gemensamma genomgångar, arbete i elevboken och praktiska uppgifter.

F-3 på Facebook

Välkommen till gruppen för dig som arbetar på lågstadiet. Här får du pedagogisk inspiration och tips om nyheter kring undervisning och läromedel.


Läromedelskatalog 2023

Läs onlineLadda ner