Läromedel för förskoleklass 

Här hittar du Gleerups läromedel inom svenska, matematik och engelska för förskoleklass. Läromedel som  hjälper dig i arbetet med att utveckla elevernas språkliga medvetenhet och matematiska tänkande. Upptäck också lärarmaterial och litteratur för kompetensutveckling.

Beställ cirkulationsexemplar av elevböcker

Beställ cirkulationsexemplar

Här kan du beställa cirkulationsexemplar av ett urval av aktuella elevböcker. 

Beställ cirkulationsexemplar av elevböcker

Dags för fortbildning?

Här hittar du böcker för kompetensutveckling inom olika områden.

Räknespår – matematik i förskoleklassNyhet

Räknespår är ett finlandssvenskt läromedel för elever i förskoleklass och följer den svenska läroplanen. Här läggs grunden för ett matematiskt tänkande genom fokus på talförståelse, språkutveckling och begreppsbildning. Grundboken består av nio kapitel som följer årstiderna med naturnära teman och många uteaktiviteter. 

Prima matematik FörskoleklassNyhet

Med nya Prima matematik för förskoleklass kan du på ett enkelt och roligt sätt varva gemensamma genomgångar, arbete i elevboken och praktiska uppgifter. Uppmuntra till kommunikation och låt eleverna upptäcka och befästa matematiska begrepp med hjälp av aktiviteter kopplade till målen, Mattepärlor.

Hitta svaret – läsförståelseNyhet

I Hitta svaret tränar eleverna läsförmåga och läsförståelse genom att arbeta med olika texttyper. Hitta svaret A riktar sig till elever som är i början av sin läsinlärning. Boken består av 30 korta texter med 3-7 meningar och tillhörande frågor.

Svenskbiten Start

Svenskbiten Start passar extra bra om man i förskoleklassen har flera elever med ett annat modersmål än svenska. Innehållet är knutet till  kursplanerna för förskoleklassen och varje kapitel inleds med mål för kapitlet och avslutas med en enkel diagnossida.

Prima svenska F

Prima svenska för förskoleklass är uppbyggt kring en spännande och rolig saga om Amos och hans familj. Barnen får upptäcka skriftspråket och får en grund till olika matematiska begrepp. Materialet består av en basbok, en högläsningsbok och en lärarwebb.

Trulle F-1

Träna språklig medvetenhet på ett lekfullt sätt med älskade Trulle, och hans kompisar Trulsa, Rim-tim och alla andra i Trulleskogen. Tydliga övningar som utvecklar språket och en lekfull inramning. 

Mondo matematik F

I Mondo matematik för förskoleklass hittar du aktiviteter och uppgifter, tips på utomhusmatematik och genomgångar som lyfter matematikundervisningen. De populära Mattepärlorna är aktiviteter där eleverna får upptäcka och befästa matematiska mönster, begrepp och modeller. 

Happy F-2

Lekfull undervisning i engelska för de yngsta på barnens egna villkor. Övningar för individuellt arbete, parövningar och gruppuppgifter, rim, ramsor och sångtexter.

Tematisk språkutveckling i förskoleklass

Här beskrivs hur du kan arbeta med metoden Att skriva sig till länsning, ASL, i förskoleklass. Arbeta med genrepedagogik utifrån cirkelmodellen och följ årstidsrelaterade teman med övningar lekar och aktiviteter.