Läromedel för förskoleklass 

Här hittar du Gleerups läromedel inom svenska, matematik och engelska för förskoleklass. Läromedel som  hjälper dig i arbetet med att utveckla elevernas språkliga medvetenhet och matematiska tänkande. Här hittar du också tips och inspiration för din undervisning.

Ord & Äventyr

Ord & Äventyr Förskoleklass kommer under våren 2024.  Redan från mars kommer du att kunna beställa smakprov av böckerna. 

Mattekojan

Mattekojan Förskoleklass kommer under våren 2024.  Redan från mars kan du beställa smakprov av elevboken. 

Sparks

Engelska för F–3. Roliga texter och sånger samt färgstarka illustrationer som stöttar förståelsen.

Beställ provexemplar 

Beställ provexemplar av utvalda läromedel för förskoleklass.

Nya katalogen F-6 

Nu är Gleerups läromedelskatalog för 2024 här.
Se den online

F-3 på Facebook

Pedagogisk inspiration och tips om nyheter kring undervisning och läromedel.