Läromedel i svenska som andraspråk 7–9 

Gleerups har flera olika tryckta och digitala läromedel i svenska som andraspråk för årskurs 7–9 som är anpassade till kursplanen.

Gleerups svenska/svenska som andraspråk 7-9 

Här finns en separat del för svenska som andraspråk som är tematiskt uppbyggd och har en tydlig progression. Fakta och färdighetsträning varvas och i början av varje avsnitt förklaras kunskapskraven och vilka färdigheter som tränas. Förutom möjligheten till talsyntes finns genomgångsfilmer i anslutning till flertalet texter, allt för att underlätta läsningen.

Jalla – raka vägen!Nyhet

Genrepedagogiskt och stöttande arbetsmaterial för svenska som andraspråkselever på högstadiet. Jalla – raka vägen! erbjuder en snabbare väg till språkutveckling med aktuella, elevnära och autentiska texter som engagerar eleverna till diskussioner. Övningar med  tydliga stödstrukturer.  

Svenskbiten 

Basmaterial i svenska som andraspråk 1-6. Kan även användas i årskurs 7-9. Enkelt språk och tydlig progression. Vardagsnära innehåll, upprepningar av ord och fraser och mycket bildstöd underlättar språkinlärningen.

Svenska som andraspråk