Gemensam lärmiljö

Att samla alla digitala läromedel i en gemensam lärmiljö ger många pedagogiska fördelar och underlättar för både lärare och elever. Likvärdigheten ökar och ni får stora möjligheter till kollegialt samarbete och gemensam fortbildning.

Alla läromedel i en gemensam lärmiljö ger stora fördelar för både lärare och elever

 • Alla läromedel samlade i en homogen lärmiljö med smarta pedagogiska funktioner bidrar till ökad likvärdighet och tillgänglighet
   
 • En enhetlig digital lärmiljö på skolan underlättar för både lärare, elever och föräldrar. Inlärningen går snabbare då man känner igen sig oavsett ämne
   
 •  Förenklar ämnesövergripande arbetssätt och kollegialt samarbete

Smarta arbetsformer

Många smarta funktioner i de digitala läromedlen gör det möjligt att skapa en sammanhängande digital lärmiljö där effektiva arbetsformer uppstår.

 • Inbyggda djuplänkar gör det snabbt att länka specifikt material från de digitala läromedlen till andra plattformar som LMS, G-suite eller O365.
   
 • Jobbar skolan i Google Classroom eller Microsoft Teams finns en funktion som sömlöst länkar artiklar från Gleerups digitala läromedel in i dessa plattformar.
   
 • I Gleerups digitala läromedel kan man skapa tillägg i form av länkar till andra lärresurser. Skapa en utökad digital lärmiljö genom att länka mellan de olika resurserna. 

Med Gleerups digitala läromedel kan artiklar enkelt länkas in i Google Classroom, så kursen jag håller växer fram i ett flöde bestående av min egen text, importerade objekt från nätet och material från Gleerups. Filmade genomgångar, snygga demo-labbar eller Geogebra-animationer direkt från läromedlet. Helt integrerat.

Axel Hambraeus, lärare Bladins gymnasium
Läs hela artikeln


Enkel inloggning

Lärare och elever når alla sina läromedel med en enda inloggning. Vi erbjuder dessutom flera möjligheter för att förenkla lösenordshanteringen.

Lärare och elever kan själva skapa en koppling till Gleerups digitala läromedel från sina konton hos Google eller Office 365. Det går även att logga in via Skolfederation genom en enkel knapptryckning. En smidig lösning för att slippa krångel med flera lösenord.

Jag uppskattar fördelarna med en sammanhängande digital lärmiljö. Jag skapar min kursplanering i Office 365 och det fiffiga är att jag sedan kan länka direkt in i avsnittet i det digitala läromedlet. Det blir överskådligt för eleverna.

Ann-Sofi Börjesson, lärare på Solna gymnasium
Läs hela artikeln