Matematik 7-9 | Gleerups

Läromedel i matematik för 7–9

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i matematik för årskurs 7–9. Våra främsta serier visas överst och under dem alla våra läromedel i matematik för högstadiet. Prova Gleerups digitala läromedel gratis i 30 dagar!
Gleerups matematik 7-9, digital, elevlic, 12 mån

Gleerups matematik 7-9 digitalt läromedel Nyhet

Gleerups matematik 7-9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Formula.

Matematikportalen 1-9 Digitalt läromedel,elevlicens 12 mån

Matematikportalen Nyhet

Succén från Danmark - nu i Sverige! Matematikportalen är ett helt digitalt läromedel i matematik för årskurs 1-9, som är uppbyggt utifrån den svenska läroplanen. I Matematikportalen finns adaptiv färdighetsträning med över två miljoner uppgifter och 2000 filmade genomgångar. Dessutom finns problemlösning, aktiviteter, planeringar och elevstatistik.

Mondo Matematik 7 Elevbok

Mondo matematik Nyhet

Här får alla chansen att förstå och tillämpa matematikens grunder. Välj nivå för att skpa en trygg bas och låt därefter eleven utveckla sina kunskaper i det unika avsnittet "Tillämpa förmågorna" - mindre projekt enskilt eller i grupp.

Formula 7 2:a uppl  Lgr 11

Formula

I Formula belyses begrepp och räknemetoder från olika håll och uppmuntrar det egna tänkandet. Aktiviteter och övningar visar på betydelsen av att se och förstå samband och eleverna ges stora möjligheter att utveckla sina matematiska förmågor.

Matteresan 1

Matteresan

Matematikläromedel för grundsärskolan framtaget i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten. Består av sex grundböcker, samt elev- och lärarwebbar.