Läromedel i matematik för årskurs 7–9

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i matematik för högstadiet.

MODUL Matematik

 Uppgifter på tre nivåer. Tydliga genomgångar och exempel, både som text och filmer via QR-koder, hjälper eleverna att förstå.