Läromedel i matematik för årskurs 7–9

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i matematik för högstadiet som inför höstterminen anpassas till Lgr22. 

Gleerups matematik 7–9 digitalt läromedel 

Gleerups  matematik 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Här hittar du självrättande övningar i tre svårighetsnivåer,  kommunikativa gruppuppgifter och ett fylligt lärarmaterial med planeringstips, muntliga och skriftliga prov.

Inpelad webbträff om 
Gleerups matematik 7–9

Läromedelsutvecklare Niclas Ekelund och författaren och läraren Lisa Gustafson visar hur läromedlet är uppbyggd och ger konkreta tips på hur du kan undervisa med hjälp av Gleerups matematik 7–9.

Tre anledningar att testa Gleerups matematik 7–9
 

Jag vill prova gratis

Mondo matematik 

 Här får alla chansen att förstå och tillämpa matematikens grunder. Välj nivå för att skpa en trygg bas och låt därefter eleven utveckla sina kunskaper i det unika avsnittet "Tillämpa förmågorna" - mindre projekt enskilt eller i grupp.

Matematikportalen 

Matematikportalen är ett helt digitalt läromedel i matematik för årskurs F-9, som är uppbyggt utifrån den svenska läroplanen. I Matematikportalen finns adaptiv färdighetsträning med över två miljoner uppgifter och 2000 filmade genomgångar. Dessutom finns problemlösning, aktiviteter, planeringar och elevstatistik.

Formula

 I Formula belyses begrepp och räknemetoder från olika håll och uppmuntrar det egna tänkandet. Aktiviteter och övningar visar på betydelsen av att se och förstå samband och eleverna ges stora möjligheter att utveckla sina matematiska förmågor.

Matteresan

Matematikläromedel för grundsärskolan framtaget i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten. Består av sex grundböcker, samt elev- och lärarwebbar.