Läromedel i Hem- och konsumentkunskap för  årskurs 4–6 och 7–9

Här hittar du Gleerups hem- och konsumentkunskap för 4-6 och 7-9, kompletta digitala läromedel utifrån kursplanen.

Inpelad webbträff

Läromedelsuvecklare och författare visar Gleerups Hem- och konsumentkunskap 4-6 och 7-9 och tipsar om hur du kan använda läromedet i din undervisning.