Läromedel i engelska för årskurs 7–9 

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i engelska för årskurs 7–9 som följer kursplanen.

Gleerups engelska 7–9 digitalt läromedel

Gleerups engelska 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den nya serien Sparks.

Sparks 7-9 

Sparks är en basserie i engelska med utmaningar för alla elever. Breda teman, nivåindelade texter, ett rikt utbud av fördjupningsuppgifter och grundläggande uppgifter för elever som läser engelska som språkval. Med Sparks får dina elever träna kommunikationsförmågan i autentiska situationer, i teman som involverar och är ”på riktigt”.

Happy 7-9 

Happy är ett målinriktat basläromedel i engelska för årskurs 7-9 som hjälper både läraren och eleverna att följa kunskapsutvecklingen. Aktuella texter gör engelskan levande och fångar elevernas intresse.

Top Up 

Allt-i-ett böcker för elever som behöver stärka sin engelska. Specialskrivna texter för elever som behöver extra stöd. Många och omväxlande övningar och tydlig grammatik som befäster baskunskaperna.

Engelska