Läromedel i franska för årskurs 7–9 

Gleerups läromedel i franska för årskurs 6-9 är ett komplett digitalt läromedel. 

Inspelad webbträff om digitala läromedel i moderna språk

Läromedelsutvecklare Monica Carlsson ger tips och inspiration kring Gleerups digitala läromedel i moderna språk. Du får även träffa lärare som använder Gleerups tyska, spanska och franska i sin undervisning.