Digitala läromedel och tillgänglighet
– för dig som specialpedagog


 

Den här sidan riktar sig till dig som arbetar som specialpedagog, speciallärare eller på annat sätt har ett övergripande ansvar kring tillgänglig lärmiljö på din skola eller i din kommun. Fokus ligger på tillgänglighetsfrågor och hur Gleerups digitala läromedel kan stödja elever i behov av extra stöd och anpassning. 

Titta på filmen och möt lärare och specialpedagog på Falkenbergsskolan i Kalmar där man systematiskt arbetar med inkludering och tillgänglighet, med hjälp av Gleerups digitala läromedel. 

Produktionsstöd från SPSM

Gleerups digitala läromedel och vår tekniska plattform är utvecklad med produktionsstöd från SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Vi har utgått från ett antal punkter som SPSM tagit fram och som är viktiga för elever i behov av särskilt stöd när det gäller egenskaper hos digitala läromedel:

 • Växla mellan olika sätt att navigera
 • Lyssna på texten
 • Relaterat innehåll lättillgängligt
 • Markeringsbar text
 • Anpassa läsinställningar
 • Individanpassade upplägg
 • Avskalat helskärmsläge
 • Alternativa framställningar
 • Söka på innehållstyp
 • Plats- och plattformsoberoende
 • Förutsägbarhet
 • Följa framsteg
 • Inga specialvyer - inkludering

 

Alla elever ska kunna vara delaktiga i samhället - oavsett socioekonomisk bakgrund, modersmål eller kognitiva förutsättningar.

Ur nationella digitaliseringsstrategin

Tillgänglighet med Gleerups digitala läromedel 

Här följer ett urval av de egenskaper och funktioner som gör Gleerups digitala läromedel tillgängliga och möjliggör för elever att arbeta flexibelt och inhämta kunskap och utveckla förmågor utifrån sina förutsättningar. Vi har även tagit fram interaktiva guider som steg för steg visar hur man navigerar, läser och behåller fokus i Gleerups digitala läromedel. Guiderna har producerats med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Design för alla

I Gleerups digitala läromedel är design för alla en grundläggande utgångspunkt. Det vill säga det som gynnar elever med funktionsvariationer gynnar oftast alla. Ambitionen har hela tiden varit att inte skapa några specialvyer - utan ett inkluderande digitalt läromedel som är flexibelt i funktion.
 

Navigera på olika sätt

Du kan navigera på flera olika sätt i Gleerups digitala läromedel.

Du kan välja att navigera via den textbaserade innehållsförteckningen eller den bildbaserade kortvyn. Oavsett vy har du tillgång till samma funktioner.

Allt innehåll är sökbart och du kan filtrera på viss typ av media som till exempel filmer, simuleringar, övningar eller presentationer. Därmed får du en bra överblick av läromedlets innehåll. Bläddra fram eller tillbaka i läromedlet genom att klicka på pilarna.

Behöver du som lärare snabbt hänvisa till ett särskilt ställe i läromedlet kan du använda artikelns unika ID.

Läsinställningar

I Gleerups digitala läromedel kan varje elev göra olika anpassningar för att optimera sin egen lärmiljö. I verktygsmenyn kan du nå läsinställningar, där det enkelt går att byta typsnitt, förändra storlek på texten och välja bakgrundsfärg efter behov.

Du kan alltså öka textstorleken och behålla spaltbredden, vilket är viktigt då en ökad spaltbredd kan försvåra läsningen.

En del av valmöjligheterna är särskilt framtagna för elever med dyslexi eller färgblindhet.

Planeringsverktyg

Med Gleerups planeringsverktyg har du möjlighet att skapa struktur för dina elever där du skapar en anpassad väg genom läromedlet. Fördelen med planeringsverktyget är att eleven inte behöver hoppa in och ut i olika system och lärportaler för att hitta nästa steg i lärandet. Det finns tryggt, strukturerat och tydligt att följa i marginalen. Perfekt också för att skapa ämnesövergripande arbeten och planeringar.

Genom planeringsverktyget kan du också individ- eller gruppanpassa läromedlet genom att enkelt lägga till instruktioner eller material till en specifik artikel. På så sätt bygger du ut läromedlet till ditt eget.

Markera och kommentera

Markera text, ställa frågor och anteckna är centralt i lärprocessen. Med den inbyggda funktionen markera och kommentera som finns i Gleerups digitala läromedel kan eleverna jobba med att markera nyckelord, ställa frågor till sig själva eller sammanfatta stycket med egna ord. 
 

Inbyggd ordbok

Med den inbyggda ordboken kan eleverna få en ordförklaring direkt i läromedlen. Genom att markera valfritt ord får de hjälp med att förstå svåra ord och begrepp.

Läsguide

Läsguiden stöttar eleverna i hur de tar sig an texter genom tips om hur de ska tänka före, under och efter läsningen, alltså vilka strategier de ska använda för att förstå och ta till sig textens innehåll.

Läsguiden består av texter som beskriver strategierna steg för steg och textade filmer som visar hur strategierna används i praktiken.

Exemepl på en film ur Läsguiden

Lättlästa textversioner

I flera läromedel finns det dels en grundtext, dels en mer lättläst text. De lättlästa texterna är kortare, men också skrivna med färre svåra ord, vilket underlättar för eleven att ta till sig innehållet. På så sätt ökar chanserna för att alla elever ska kunna nå målen i respektive ämne.

Grundtext/lättläst text ligger sida vid sida, så när eleven känner sig trygg med innehållet i den lättlästa versionen är det enkelt att växla över till grundtexten och enklare att då läsa och förstå den.

Se exempel på hur du kan växla mellan grundtext och en lättläst textversion

Uppläst text

Med talsyntesen i Gleerups digitala läromedel kan du få du innehållet uppläst med medföljning i texten för att ännu lättare hänga med i det som läses upp.  I de flesta av Gleerups digitala läromedel är det även möjligt att lyssna på texten med inläst tal (tjänsten kräver att skolan har licens hos ILT inläsningstjänst). 

Klicka på symbolen för "Lyssna" och välja mellan "Inläst text" eller "Talsyntes". Läshastigheten går att reglera utifrån önskemål och behov.

 

Inspelad webbträff om  tillgänglighetsfrågor

Du får tips och inspiration hur du kan använda Gleerups digitala läromedel för att individanpassa och stötta elever med särskilda behov.

Medverkar gör Lotta Persson, processledare Gleerups.

Samarbeten för ökad tillgänglighet

ILT Education

I flera av Gleerups digitala läromedel finns studiestöd (Begreppaguider) och begreppafilmer på modersmål integrerat i innehållet.

Läs mer om Begreppa – studiestöd på modersmål

Se ett exempel på en Begreppa-film

Funka

Gleerups medverkar i ett samarbetsprojekt med Funka kring kognitiv tillgänglighet för digitala tjänster i skolan.

Läs mer om Gleerups samarbetsprojekt med Funka

Pressmeddelande

 

 

Utbildningar för dig
som är specialpedagog

Utbildningar i tillgänglighet, stöd och lärande med digitala läromedel anpassade för att matcha behoven hos dig som specialpedagog. Utbildningarna kan genomföras som föreläsningar eller mer konkreta workshops.

1. Tillgänglighet, stöd och lärande med digitala läromedel

Ambitionen är att du ska få en djupare förståelse kring såväl utformning, som funktion och lärande i Gleerups digitala läromedel. Fokus ligger på tillgänglighetsfrågor och hur man kan tänka för att stödja elever i behov av extra stöd och anpassning.
 

2. Att läsa för att lära i digital text 

Att läsa och förstå digital text kräver förmågor som skiljer sig från den traditionella läsningen. Under workshopen/föreläsningen går vi bland annat igenom hur en multimodal text är uppbyggd, gör en digital textanalys och resonerar kring hur man kan använda lässtrategier i en digital text.

Vi genomför och utvärderar konkreta, praktiska arbetsmoment som du sedan kan ta med dig ut i klassrummet och använda tillsammans med dina elever.

 

Mer information om utbildningar 

Fokus på tillgänglighet

Inspireras av hur andra lärare använder Gleerups digitala läromedel för att kunna individanpassa och stötta elever med särskilda behov.

Fortbildningslitteratur

Fortbildningslitteratur för dig som är specialpedagog om specialpedagogik, tillgänglighet, socialt arbete i skolan och annat som är bra att ha koll på. 
 

Standard för tillgängliga webbsidor

Gleerups digitala läromedel följer de internationella riktlinjerna för tillgängliga webbsidor, WCAG 2.1, som är antagen av W3C (World Wide Web Consortium).