Biologi gymnasium och vuxenutbildning | Gleerups

Biologi

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i biologi för gymnasium och vuxenutbildning. 
Iris Biologi 1, digital, lärarlic, 12 mån

Iris biologi digitalt läromedel

För dig som vill arbeta helt digitalt finns heltäckande digitala läromedel som ger dig möjligheter att levandegöra biologiundervisningen, här finns bl a lärarmaterial med laborationsförslag, värderingsövningar och svar till "Testa dig själv". 

Iris Biologi 1

Iris biologi tryckta böcker

Iris biologi 1 och 2 är välskrivna och innehållsrika biologiböcker som hjälper till att variera undervisningen och underlättar för flexibilitet i planeringen. Du kan komplettera den tryckta boken med en webb.   

Gymnasium och Vuxenutbildning Biologi