Läromedel i kemi för årskurs 7–9

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i kemi för årskurs 7–9 som följer kursplanen.

Gleerups kemi 7–9 digitalt läromedel 

Gleerups kemi 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr22 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Titano.

Titano Kemi, uppl 3 Nyhet

TitaNO-serien sätter miljöfrågor i fokus och utvidgar elevernas förståelse för ett hållbart samhälle genom det återkommande avsnittet Hållbar utveckling. I lärarmaterialet finns en riklig mängd laborationer och provuppgifter som hjälper till med bedömningsarbetet.

Makro Kemi

Makro-serien består av stadieböcker i biologi, kemi och fysik och är en omarbetning av de populära NO-böckerna. Tydlig struktur och rikligt med foton och illustrationer fångar intresset och konkretiserar innehållet.

7-9 Kemi