Kemi 7-9 | Gleerups

Läromedel i kemi för 7–9

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i kemi för årskurs 7–9. Prova Gleerups digitala läromedel gratis i 30 dagar!
Gleerups kemi 7-9, digital, elevlic, 12 mån

Gleerups kemi 7–9 digitalt läromedel Nyhet

Gleerups kemi 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Titano.

TitaNO Kemi 2:a uppl

Titano Kemi Nyhet

Nya TitaNO-serien sätter miljöfrågor i fokus och utvidgar elevernas förståelse för ett hållbart samhälle genom det återkommande avsnittet Hållbar utveckling. I lärarmaterialet finns en riklig mängd laborationer och provuppgifter som hjälper till med bedömningsarbetet.

MAKRO Kemi 7-9

Makro Kemi

Naturvetenskapsböcker av ett modernt och tillgängligt snitt. Omarbetning av de populära NO-böckerna.

7-9 Kemi