Läromedel i religionskunskap för gymnasium

Här hittar du trycka och digitala läromedel i religionskunskap för gymnasium och vuxenutbildning.

En människa, tusen världar

Detta är ett läromedel som riktar sig till elever som läser på något av de högskoleförberedande programmen. Materialet lyfter diskussionen, livsfrågorna och samtiden, pekar på mångfalden, ökar förståelsen och fördjupar kunskaperna. Ett modernt läromedel, förankrat i omvärlden och nutiden. Människan är en enda, men världarna är tusen.

En människa, tusen världar, digitalt läromedel

En människa, tusen världar, digitalt läromedel är ett komplett läromedel för dig som önskar arbeta digitalt. Med detta unika läromedel får du och dina elever tillgång till innehåll som är interaktivt och multimodalt, med tester, övningar och fylligt lärarstöd. Här finns dessutom stöd för smart studieteknik och stora möjligheter till en personlig upplevelse. All text går att få uppläst via talsyntes. Den flexibla strukturen ger unika möjlighet till individualisering.

Relief Livsvägar

Detta är ett läromedel för kursen Religionskunskap 1 som riktar sig till elever som läser på något av de yrkesförberedande programmen. De stora världsreligionerna presenteras på ett tydligt och enkelt sätt. Relief Livsvägar finns som både tryckt och digitalt läromedel, välj det som passar just dig och dina elever.

Gymnasium och Vuxenutbildning Religionskunskap