Läromedel i matematik för gymnasium

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i matematik för gymnasium och vuxenutbildning.  

Prefix

Prefix är en ny serie digitala läromedel i matematik utvecklade utifrån digitaliseringens unika möjligheter. Prefix ger dig nya möjligheter till individanpassning och flexiblare lösningar till din undervisning.

Exponent – matematik för de yrkesförberedande programmen

Exponent är en läromedelsserie i matematik för de yrkesförberedande programmen. Läromedlen har anpassats till de ämnes- och kursplaner som gäller från 1 juli 2021.

Gymnasium och Vuxenutbildning Matematik