Läromedel i samhällskunskap för 7–9 

Här hittar du trycka och digitala läromedel i samhällskunskap för årskurs 7–9. Prova Gleerups digitala läromedel gratis i 30 dagar.

Gleerups samhällskunskap 7–9 digitalt läromedel Nyhet

Gleerups samhällskunskap 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Utkik.

Struktur samhällskunskap

Struktur ger en trygg och stabil grund att utgå från, men samtidigt stor frihet när det gäller upplägg och undervisning. Tyngdpunkten ligger på den förklarande texten, utifrån vilken du som lärare lägger upp din undervisning.