Läromedel i samhällskunskap för årskurs 7-9 | Gleerups

Läromedel i samhällskunskap för 7–9

Här hittar du trycka och digitala läromedel i samhällskunskap för årskurs 7–9. Prova Gleerups digitala läromedel gratis i 30 dagar.
Gleerups samhällskunskap 7-9, digital, elevlic, 12 mån

Gleerups samhällskunskap 7–9 digitalt läromedel Nyhet

Gleerups samhällskunskap 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Utkik.

Utkik 7-9 Samhällskunskap

Utkik Samhällskunskap Nyhet

I Utkik Samhällskunskap inleds varje kapitel med en händelse ur verkligheten som konkretiserar faktainnehållet. Bokens text är engagerande och kopplad till dagens samhälle. Den kompletteras med diagram, tabeller och annat bildmaterial som underlättar förståelsen.

Struktur 7-9 Samhällskunskap

Struktur samhällskunskap

Struktur ger en trygg och stabil grund att utgå från, men samtidigt stor frihet när det gäller upplägg och undervisning. Tyngdpunkten ligger på den förklarande texten, utifrån vilken du som lärare lägger upp din undervisning.