Läromedel i SO-ämnen för årskurs 4-6 

Gleerups erbjuder både digitala och tryckta läromedel i historia, geografi, samhällskunskap och religion för mellanstadiet. Alla Gleerups digitala läromedel kan du prova gratis i 30 dagar.

Inpelad webbträff om Gleerups digitala läromedel i SO för 4–6

Författaren David Örbring och läromedelsutvecklare Erik Rönningberg visar läromedlen och ger konkreta tips på hur du kan undervisa med hjälp av Gleerups SO 4-6. David och Erik diskuterar också kopplingen mellan kursplan, läromedel och högskola.

Gleerups historia 4-6 digitalt läromedel

Gleerups historia 4-6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Utkik.

Gleerups geografi 4-6 digitalt läromedel

Gleerups geografi 4-6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Utkik.

Gleerups samhällskunskap 4-6 digitalt läromedel 

Gleerups samhällskunskap 4-6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Utkik.

Gleerups religion 4-6 digitalt läromedel

Gleerups religion 4-6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Utkik.

Utkik historia 4-6

Utkik historia omfattar det centrala innehållet i Lgr11. Spännande diskussionsuppgifter och kluriga repetitionsfrågor får eleverna att tänka till och få en djupare förståelse. Ett rikt bildmaterial ger inlevelse och bra stöd för inlärningen. Komplettera med en webb där det finns genomgångsfilmer och självrättande övningar.

Utkik geografi 4-6

Utkik geografi omfattar det centrala innehållet i Lgr11. Tydliga mål och viktiga begrepp inleder varje omårde. Spännande diskussionsuppgifter och kluriga repetitionsfrågor får eleverna att tänka till och få en djupare förståelse. Komplettera med en webb där det finns genomgångsfilmer och självrättande övningar.

Utkik samhällskunskap 4-6 

Utkik samhällskunskap omfattar det centrala innehållet i Lgr11. Spännande diskussionsuppgifter och kluriga repetitionsfrågor får eleverna att tänka till och få en djupare förståelse. Ett rikt bildmaterial ger inlevelse och bra stöd för inlärningen. Komplettera med en webb där det finns genomgångsfilmer och självrättande övningar.

4-6 SO-ämnen