Läromedel i SO-ämnen för årskurs 4–6 

Gleerups erbjuder både tryckta och digitala läromedel i historia, geografi, samhällskunskap och religion för mellanstadiet som inför höstterminen anpassas till Lgr22.

Inpelad webbträff om Gleerups digitala läromedel i SO för 4–6

Författaren David Örbring och läromedelsutvecklare Erik Rönningberg visar läromedlen och ger konkreta tips på hur du kan undervisa med hjälp av Gleerups SO 4-6. David och Erik diskuterar också kopplingen mellan kursplan, läromedel och högskola.