Läromedel i SO-ämnen för årskurs 4–6 

Här hittar du både tryckta och digitala läromedel i historia, geografi, samhällskunskap och religion för mellanstadiet som följer kursplanen Lgr22.

Inpelad webbträff om Gleerups digitala läromedel i SO för 4–6

Författaren David Örbring och läromedelsutvecklare Erik Rönningberg visar läromedlen och ger konkreta tips på hur du kan undervisa med hjälp av Gleerups SO 4-6. David och Erik diskuterar också kopplingen mellan kursplan, läromedel och högskola.

Utkik historia 4-6Nyhet

Utkik 4-6 historia, 2:a upplagan, är utvecklad och anpassad för Lgr22, och behandlar Nordens och Sveriges historia från 800 till 1900. Elevboken innehåller utöver texterna ett rikt urval av uppgifter och aktiviteter där eleverna kan tillämpa sina kunskaper. ”Hållplatser” med sammanfattning och viktiga begrepp kommer tätt och delar upp stoffet i greppbara bitar. 

Utkik geografi 4-6Nyhet

Utkik 4-6 geografi, 2:a upplagan, är utvecklad och anpassad för Lgr22.  Den övergripande strukturen är Sverige, Europa med Norden och Världen. I varje kapitel finns minst två Aktiviteter där eleverna exempelvis kan arbeta med namngeografi, kartanalys och fältstudier. ”Hållplatser” med sammanfattning och viktiga begrepp kommer tätt och delar upp stoffet i greppbara bitar.   

Utkik samhällskunskap 4-6 Nyhet

Utkik 4-6 samhällskunskap, 2:a upplagan, är framtagen utifrån Lgr22.  Elevboken innehåller utöver texterna ett rikt urval av uppgifter och aktiviteter där eleverna kan tillämpa sina kunskaper. ”Hållplatser” med sammanfattning och viktiga begrepp kommer tätt och delar upp stoffet i greppbara bitar.  Med utgångspunkt i Sverige och elevernas omvärld behandlas alla grundläggande begrepp. I ”Aktiviteterna” kan eleverna arbeta med olika samhällsfrågor och enkla analyser.

Utkik religion 4-6Nyhet

Utkik 4-6 religion, 2:a upplagan, är utvecklad och anpassad för Lgr22 och tar upp de stora världsreligionerna med fokus på de Abrahamistiska religionerna. Utöver elevtexterna finns många olika typer av övningar. Varje kapitel innehåller även två större ”Aktiviteter” där eleverna kan arbeta med texter, bildanalys och etik. Dessutom finns det gott om korta faktafrågor, diskussionsuppgifter och resonemang- och analysfrågor. 

Gleerups historia 4-6 digitalt läromedelNyhet

Gleerups historia 4-6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr22 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Utkik.

Gleerups geografi 4-6 digitalt läromedelNyhet

Gleerups geografi 4-6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr22 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Utkik.

Gleerups samhällskunskap 4-6 digitalt läromedel Nyhet

Gleerups samhällskunskap 4-6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr22 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Utkik.

Gleerups religion 4-6 digitalt läromedelNyhet

Gleerups religion 4-6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr22 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Utkik.

SO