Läromedel i fysik för gymnasium

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i fysik för gymnasium och vuxenutbildning.

Impuls Fysik 1 och 2

Impuls är en läromedelsserie för gymnasiets kurser i fysik. Här finns basen till din undervisning – klassiska beräkningsuppgifter, diskussionsunderlag, reflekterande frågor och laborationer. Fysiken kopplas till vardagsfenomen genom ett pedagogiskt upplägg och tillgängligt språk. I serien finns både trycka läroböcker och digitala läromedel, välj den form som passar dig och dina elever bäst!

Fysik övningsböcker

Fysik övningsböcker är ett komplement till de uppgifter som redan finns i de etablerade kursböckerna. Här hittar du en övningsbok för Fysik 1 och en bok för Fysik 2. Övningsböckerna finns dessutom till förmånliga paketpriser.

Gleerups Formler & tabeller

Gleerups Formler & tabeller är en formelsamling i matematik, fysik och kemi. Här finns alla nödvändiga formler för gymnasieskolan, tydliga figurer och lösningstips till olika problemsituationer.

Gymnasium och Vuxenutbildning Fysik