Vård och omsorg | Gleerups

Vård- och omsorgsprogrammet

Här hittar du läromedel för såväl programgemensamma kurser som för fördjupningskurser på gymnasiet. För dig som vill arbeta helt digitalt finns till alla kurser kompletta digitala läromedel.
Vård- och omsorgsarbete 2

Vård- och omsorgsarbete 2 Nyhet

I Vård- och omsorgsarbete 2 fördjupar vi oss i de arbetsuppgifter, den teoretiska kunskap och de praktiska färdigheter som behövs inom vårdyrket. Vård- och omsorgsarbete 2 vill ge eleverna en helhetssyn på människan som vårdas och förståelse för vård- och omsorgsarbetets komplexa uppgifter.

Akutsjukvård

Akutsjukvård

Akutsjukvård visar hur viktig undersköterskans roll är inom akutsjukvården och vilken skillnad vårdpersonal kan göra. Boken innehåller fallbeskrivningar och instuderingsfrågor till varje kapitel.

Hälsopedagogik Elevbok 2:a uppl

Hälsopedagogik - ny upplaga Nyhet

Här tas upp allt från faktorer som påverkar hälsan till folkhälsoarbete, krishantering och hälsoanalys. I den andra upplagan av Hälsopedagogik finns uppdateringar, fördjupningar i aktuell forskning och nya övningsuppgifter.

Medicin 1

Medicin

För de som endast läser kursen Medicin 1 är vårt nya läromedel det naturliga valet. Pedagogiskt upplägg och tillgängligt språk.

Vård och omsorg vid demenssjukdom

Vård och omsorg vid demenssjukdom Nyhet

Att arbeta utifrån kunskap, ett etiskt bemötande, förståelse för patiensäkerhet och respekt för den demensjuke är en viktig del av vårdarbetet och är det som boken kretsar kring.

Äldres hälsa och livskvalitet

Äldres hälsa och livskvalitet Nyhet

Här lyfts frågor såsom: Vad innebär ett normalt åldrande?, Hur ser samhället på åldrande?, Hur kan vi underlätta för ett åldrande liv med livskvalitet?, Hur kan man arbeta preventivt? Varje kapitel följer ett eller flera av kursens centrala innehåll och bygger sina resonemang kring dem.

Komplementärmedicin Elevbok

Komplementärmedicin Nyhet

Kursboken ger inblick i flera komplementärmedicinska metoder och teorier samt hur dessa används. Boken beskriver väl kopplingen mellan skolmedicin och komplementärmedicin och när de används tillsammans. Komplementärmedicin är ett omdiskuterat fält och kopplingen till forskning syns tydligt i boken.

Medicin 1+2

Medicin 1+2

Kurserna Medicin 1 och 2 är viktiga byggstenar i arbetet inom vård och omsorg och boken Medicin 1+2 har blivit en favorit för både elever och lärare. Eftersom kurserna har många beröringspunkter behandlar den båda kurserna. Kursboken har ett tydligt upplägg som låter eleverna arbeta självständigt.

Psykologi 1 Elevbok

Psykologi

Psykologi 1 är ett modernt läromedel som följer det centrala innehållet för kursen. Boken tar upp teorier kring psykologi och redogör för skapandet av självbilder och verklighetsuppfattning. Till den tryckta boken finns även lärarhandledning och lärarwebb.

Gymnasium och Vuxenutbildning Vård och omsorg