Läromedel för vård- och omsorgsprogrammet

Här hittar du tryckta och digitala läromedel för gymnasiets vård- och omsorgsprogram. Samtliga läromedel är uppbyggda enligt samma struktur där varje avsnitt bygger på en eller flera delar ut det centrala innehållet för kursen. Språket är tillgängligt och materialet uppmuntrar till både reflektion och diskussion. Se urval nedan, klicka dig vidare via menyn eller sök på kursnamn för hitta läromedel som är aktuella för just dig och dina elever.

Vård- och omsorgsarbete 2

I Vård- och omsorgsarbete 2 fördjupar vi oss i de arbetsuppgifter, den teoretiska kunskap och de praktiska färdigheter som behövs inom vårdyrket. Läromedlet ger eleverna en helhetssyn på människan som vårdas och förståelse för vård- och omsorgsarbetets komplexa uppgifter.

Gleerups vård och omsorg på Facebook

Facebookgruppen Gleerups vård och omsorg är till för dig som är lärare inom vård- och omsorg. Här får du inspiration och tips kring undervisning och läromedel samt möjlighet att kommunicera med andra lärare inom ditt ämnesområde. 

Gå med i gruppen

Medicin 1+2

Kurserna Medicin 1 och 2 är viktiga byggstenar i arbetet inom vård och omsorg och läromedlet Medicin 1+2 har blivit en favorit för både elever och lärare. Här finns ett tydligt upplägg som låter eleverna arbeta självständigt.

Pedagogisk inspiration

Digitala läromedel stort stöd på vård- och omsorgs-utbildningen

Det kan vara en utmaning för både elever och lärare att gå från ett traditionellt arbetssätt, med tryckta läroböcker, till att arbeta med digitala läromedel. För de som antar utmaningen finns mycket att vinna. På Sandvikens vuxenutbildning har man sett hur de digitala läromedlen blivit ett stort stöd för elever med annat modersmål och för elever med särskilda behov.

Gymnasium och Vuxenutbildning Vård och omsorg