Läromedel för vård- och omsorgsutbildning

Här hittar du tryckta och digitala läromedel inom vård och omsorg för gymnasium och vuxenutbildning. Samtliga läromedel är uppbyggda enligt samma tydliga struktur där varje avsnitt bygger på en eller flera delar ur det centrala innehållet för kursen. Språket är tillgängligt och materialet uppmuntrar till både reflektion och diskussion.

Gleerups vård
och omsorg

En titel till varje kurs, som tryckta eller digitala läromedel.