Läromedel för vård- och omsorgsutbildning

Här hittar du tryckta och digitala läromedel för vård- och omsorgsutbildning. Samtliga läromedel är uppbyggda enligt samma struktur där varje avsnitt bygger på en eller flera delar ur det centrala innehållet för kursen. Språket är tillgängligt och materialet uppmuntrar till både reflektion och diskussion. Se urval nedan, klicka dig vidare via menyn eller sök på kursnamn för hitta läromedel som är aktuella för just dig och dina elever.

Gleerups vård och omsorg på Facebook

Facebookgruppen Gleerups vård och omsorg är till för dig som undervisar inom vård- och omsorg. Här får du inspiration och tips kring undervisning och läromedel. 

Gå med i gruppen