Läromedel i engelska för gymnasium

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i engelska för gymnasium och vuxenutbildning.

ViewpointsNyhet

En omfattande läromedelsserie för Engelska 5, 6 och 7. Viewpoints består av fängslande texter som presenterar olika perspektiv från den engelskspråkiga världen, ett stort urval digitala och tryckta produkter för olika undervisningsstilar och behov, kvalitetssäkrat och tydligt innehåll samt massor av övningar och extra resurser.

Pick & Mix

Pick & Mix är en unik och nytänkande läromedelsserie för Engelska 5 och 6 som erbjuder både dig och dina elever variation och flexibilitet. Läromedlen finns i både tryckt och digital form – välj det som passar bäst för er!

New LevelsNyhet

En basserie i grundläggande engelska för vuxna och tonåringar – skriven för dagens elever, med avstamp i dagens samhälle. Läromedlet riktar sig till elever på grundläggande vuxenutbildning och gymnasiets introduktionsprogram, samt till alla elever som behöver repetera eller tillgodogöra sig grundläggande kunskaper i engelska.

Stepping Stone

Stepping Stone är ett basläromedel i engelska för grundläggande vuxenutbildning, nyanlända på grundskolan och gymnasiets introduktionsprogram. De senaste upplagorna är anpassade efter de fyra nationella delkurserna på den grundläggande vuxenutbildningen. Till läroböckerna finns kompletterande elev- och lärarwebbar, samt lärarhandledningar.

Context

Context är ett läromedel i Engelska 5 och 6 för gymnasieskolans högskoleförberedande program. Med ett välstrukturerat och spännande innehåll, matnyttiga och tankeväckande uppgifter, är Context ett möjligheternas läromedel.

Gymnasium och Vuxenutbildning Engelska