Läromedel i bild för årskurs 7–9

Gleerups läromedel i bild för årskurs 7–9 anpassas inför höstterminen till Lgr22.