Läromedel för barn- och fritidsprogrammet

Gleerups har ett gediget utbud av tryckta och digitala läromedel inom barn och fritid för gymnasium och vuxenutbildning. Här hittar du läromedel för de programgemensamma kurserna, olika inriktningar och fördjupningskurser. 

Massor av digitala nyheter och ett sortiment bredare än någonsin

Hela Gleerups sortiment för barn- och fritidsprogrammet har digitaliserats så att du och dina elever kan välja det arbetssätt som passar er bäst.