Barn- och fritidsprogrammet gymnasium | Gleerups

Barn- och fritidsprogrammet

Här hittar du läromedel för programgemensamma kurser, olika inriktningar och fördjupningskurser. Läromedel som är helt utformade efter kursplanerna.
Fritids- och idrottskunskap

Fritids- och idrottskunskap

Denna kursbok går igenom allt från fritidens betydelse till idrottssektorns organisation och utveckling. Komplettera med lärarhandledning och lärarwebb.

Hälsopedagogik Elevbok

Hälsopedagogik

Här tas upp allt från faktorer som påverkar hälsan till folkhälsoarbete, krishantering och hälsoanalys. Finns även som digitalt läromedel.

Kost och hälsa

Kost och hälsa

Nu finns ett pedagogiskt utformat läromedel med tydlig koppling till kursens centrala innehåll som resonerar kring ämnen som motion och vila och hur kost och hälsa samverkar.

Massage 1+2

Massage

Hur påverkas vår kropp av massage och hur kan massage användas som behandling? Boken Massage 1+2 behandlar både kurs 1 och 2 och ger eleverna kunskap inom både grundläggande anatomi och fysiologi.

Om ungdomskulturer

Om ungdomskulturer

Kursboken går grundligt igenom teman som olika ungdomskulturer och hur de uppstått, ungdomars roll i samhället och hur den förändrats historiskt samt ungdomspolitik.

Pedagogiska teorier och praktiker

Pedagogiska teorier och praktiker

Kursboken tar upp pedagogiska teorier/skolor, hur dessa används i praktiken samt pedagogiska förhållningssätt, tex hur man implementerar värdegrunder i det pedagogiska arbetet.

Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt arbete tar upp allt ifrån lagstiftning och barns rättigheter till planering, genomförande och dokumentation av pedagogiska aktiviteter.

Skapande verksamhet

Skapande verksamhet

En intresseväckande och modern kursbok som tar upp ämnesområden som tex skapandets betydelse för människor i alla åldrar, metoder för skapande verksamhet samt olika typer av skapande.

Socialt arbete

Socialt arbete

Lättillgängligt läromedel som ger en grundlig genomgång av ämnet. Här behandlas tex socialpolitik och lagstiftning samt planering, genomförande och dokumentation av arbete inom det sociala området.

Sociologi - grunderna

Sociologi

Sociologi - grunderna täcker in hela kursen Sociologi och är framtagen för just Barn- och fritidsprogrammet. Läroboken har en tydlig och kursrelaterad struktur och är enkel att arbeta med.

Gymnasium och Vuxenutbildning Barn och fritid