Barn- och fritidsprogrammet gymnasium | Gleerups

Barn- och fritidsprogrammet

Här hittar du läromedel för programgemensamma kurser, olika inriktningar och fördjupningskurser. Läromedel som är helt utformade efter kursplanerna.
Hälsopedagogik Elevbok 2:a uppl

Hälsopedagogik - ny upplaga Nyhet

Här tas upp allt från faktorer som påverkar hälsan till folkhälsoarbete, krishantering och hälsoanalys. I den andra upplagan av Hälsopedagogik finns uppdateringar, fördjupningar i aktuell forskning och nya övningsuppgifter.

Människors miljöer Elevbok 2:a uppl

Människors miljöer - ny upplaga Nyhet

I den andra upplagan av Människors miljöer finns uppdateringar, fördjupningar i aktuell forskning och nya övningsuppgifter. Precis som i första upplagan tar läromedlet upp det fascinerande samspelet mellan människor och samhälle, ämnen som identitet, socialisation, mänskliga rättigheter och människors olika levnadsvillkor.

Lärande och utveckling Elevbok 2:a uppl

Lärande och utveckling - ny upplaga Nyhet

Om människans utveckling från barndom till ålderdom och om hur vi utvecklar våra kunskaper och färdigheter. Boken tar upp ämnen som motorisk, intellektuell, social och emotionell utveckling, utvecklingsteorier, kunskapssyn, fostran och lärande.

Pedagogiskt ledarskap Elevbok 2:a uppl

Pedagogiskt ledarskap - ny upplaga Nyhet

Här beskrivs allt ifrån olika ledarskaps- och organisationsteorier till konflikthantering och hur man arbetar praktiskt för att bli en bra ledare. I den andra upplagan av Pedagogiskt ledarskap finns uppdateringar, fördjupningar i aktuell forskning och nya övningsuppgifter.

Kommunikation Elevbok 2:a uppl

Kommunikation - ny upplaga Nyhet

Om allt ifrån psykologiska, sociala och kulturella aspekter av kommunikation, till det digitala samhällets utveckling och samtalsteknik. I den andra upplagan av Kommunikation finns uppdateringar, fördjupningar i aktuell forskning och nya övningsuppgifter.

Fritids- och idrottskunskap

Fritids- och idrottskunskap

Denna kursbok går igenom allt från fritidens betydelse till idrottssektorns organisation och utveckling. Komplettera med lärarhandledning och lärarwebb.

Kost och hälsa

Kost och hälsa

Nu finns ett pedagogiskt utformat läromedel med tydlig koppling till kursens centrala innehåll som resonerar kring ämnen som motion och vila och hur kost och hälsa samverkar.

Massage 1+2

Massage

Hur påverkas vår kropp av massage och hur kan massage användas som behandling? Boken Massage 1+2 behandlar både kurs 1 och 2 och ger eleverna kunskap inom både grundläggande anatomi och fysiologi.

Om ungdomskulturer

Om ungdomskulturer

Kursboken går grundligt igenom teman som olika ungdomskulturer och hur de uppstått, ungdomars roll i samhället och hur den förändrats historiskt samt ungdomspolitik.

Pedagogiska teorier och praktiker

Pedagogiska teorier och praktiker

Kursboken tar upp pedagogiska teorier/skolor, hur dessa används i praktiken samt pedagogiska förhållningssätt, tex hur man implementerar värdegrunder i det pedagogiska arbetet.

Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt arbete tar upp allt ifrån lagstiftning och barns rättigheter till planering, genomförande och dokumentation av pedagogiska aktiviteter.

Skapande verksamhet

Skapande verksamhet

En intresseväckande och modern kursbok som tar upp ämnesområden som tex skapandets betydelse för människor i alla åldrar, metoder för skapande verksamhet samt olika typer av skapande.

Socialt arbete

Socialt arbete

Lättillgängligt läromedel som ger en grundlig genomgång av ämnet. Här behandlas tex socialpolitik och lagstiftning samt planering, genomförande och dokumentation av arbete inom det sociala området.

Sociologi - grunderna

Sociologi

Sociologi - grunderna täcker in hela kursen Sociologi och är framtagen för just Barn- och fritidsprogrammet. Läroboken har en tydlig och kursrelaterad struktur och är enkel att arbeta med.

Gymnasium och Vuxenutbildning Barn och fritid