Barn- och fritidsprogrammet

Gleerups har ett gediget utbud av läromedel för barn- och fritidsprogrammet. Här hittar du läromedel för de programgemensamma kurserna, olika inriktningar och fördjupningskurser. Se urval nedan, klicka dig vidare via menyn eller sök på kursnamn för hitta läromedel som är aktuella för just dig och dina elever.

Koll på förändringar i kurs- och ämnesplaner?

Grundskolans reviderade kursplaner flyttas fram. För gymnasiet däremot gäller de förändrade ämnesplanerna från och med höstterminen. Har du koll på vad förändringarna innebär? Vad gör Gleerups för att anpassa läromedlen? Vi på Gleerups arbetar för fullt för att du ska kunna känna dig trygg med att dina läromedel ska vara anpassade enligt förändringarna.

Psykologi 1Nyhet

I denna andra upplaga av Psykologi 1 hittar du uppdaterad statistik och nya fördjupningar som tar upp modern forskning och samtida fenomen. För att främja elevaktivitet blandas texterna i boken med olika typer av frågor som både får eleven att kritiskt granska det som lästs och att sätta sin nya kunskap i ett sammanhang.

Grundläggande vård och omsorg

I Grundläggande vård och omsorg diskuteras frågor som: Hur arbetar jag med egenvård? Vilka är vanliga sjukdomar som jag kan stöta på i mitt yrkesliv? Hur fungerar kroppen? Vad gör jag i en akut situation? Eleverna får kunskap och förståelse att använda i sitt framtida yrkesliv oavsett om det är som barnskötare, personlig assistent eller något annat.

Pedagogiskt arbete

Här lyfts allt från lagstiftning och barns rättigheter till planering, genomförande och dokumentation av pedagogiska aktiviteter. Läromedlet diskuterar frågor som: Vad är en bra pedagog? Varför är leken en så viktig del i barns uppväxt och lärande? Hur kan man planera en pedagogisk verksamhet så att den tillgodoser alla barns behov?

Barns lärande och växande

I Barns lärande och växande behandlas barns utveckling och levnadsvillkor, hur barn samspelar i kamratgruppen och vilken betydelse media har för dagens barn. I denna andra upplaga hittar du bland annat aktuella fördjupningar i relevanta ämnen och uppdaterad statistik.

Hur skapar man läromedel för barn och fritidsprogrammet?

På Rosengårdsbiblioteket i Malmö är hennes böcker de mest utlånade. Läraren och författaren Tove Phillips, som skrivit en rad populära läromedel för barn- och fritidsprogrammet, mötte sina läsare och berättade om sin resa som läromedelsförfattare och hur man skapar ett läromedel. 

Gymnasium och Vuxenutbildning Barn och fritid