Läromedel för introduktionsprogram

Målsättningen med gymnasieskolans introduktionsprogram är att möjliggöra för obehöriga elever att komma in på ett nationellt program eller att leda till ett arbete. Här hittar du läromedel som hjälper dig och dina elever att nå dit.

Sprint

Sprint är en serie för nyanlända ungdomar på språkintroduktionen i svenska som andraspråk. Serien är framtagen specifikt för elever som går på språkintroduktion. Texter, läsförståelse och diskussion står i fokus. Här finns en tydlig struktur och stora möjligheter till nivåanpassning.