Läromedel svenska som andraspråk för 4–6

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i svenska som andraspråk för mellanstadiet.

 

Gleerups svenska som andraspråk 4-6 

Ett digitalt läromedel som ger eleverna möjlighet att kommunicera, bearbeta, träna, repetera och utveckla språket i olika sammanhang.