Digital skola

Frågan om skolans digitalisering är mångfacetterad, komplex och mer aktuell än någonsin. Digitaliseringen är till för att förbättra möjligheterna för alla elever att nå målen med utbildningen. För att detta ska lyckas måste såväl teknik som strategi och arbetsmiljö vara på plats, liksom en kultur av att kollegialt dela med sig av arbete och resultat inom och mellan skolor. Här hittar du en serie konkreta handböcker från Gleerups som ur olika synvinklar belyser skolans digitalisering.