Läromedel i engelska för årskurs 1-3

Här hittar du trycka och digitala läromedel i engelska för lågstadiets skolår 1-3.

Sparks F-3Nyhet

Med Sparks F–3 får dina elever möta det engelska språket i roliga texter och sånger. Varma och färgstarka illustrationer stöttar förståelsen och tar med eleverna på en språklig resa inom och utanför klassrummet.