Läromedel i engelska för årskurs 1-3

Här hittar du trycka och digitala läromedel i engelska för lågstadiets skolår 1-3.

Sparks F-3Nyhet

Med Sparks F–3 får dina elever möta det engelska språket i roliga texter och sånger. Varma och färgstarka illustrationer stöttar förståelsen och tar med eleverna på en språklig resa inom och utanför klassrummet.

Happy F-3

Happy F-3 är lekfull undervisning i engelska för de yngsta på barnens egna villkor. Textbook och övningarna i Workbook är byggda kring elevnära ämnen. I lärarmaterialet hittar du spel, extraövningar och underlag för att stämma av elevernas kunskaper.

Easy English

Grundläggande material  som passar elever som behöver repetera baskunskaperna i engelska. Här får eleverna träna engelska på sin egen nivå. Instruktionerna är tydliga och övningarna lätta att arbeta med. Ordförrådet byggs upp successivt och övningar i enkel grammatik, glosor och läsförståelse blandas. 

Engelska