Många fördelar med digitala läromedel

Med Gleerups digitala läromedel får ni ett aktuellt innehåll av hög kvalitet som täcker de flesta ämnen/kurser i grundskolan/gymnasiet. Läromedlen är strukturerade och har en tydlig progression, men är samtidigt flexibla och ger stora möjligheter till individualisering. 

Se alla digitala läromedel för ditt stadium:

Årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Gy/vux


Många möjligheter till lärande

Filmer, bilder och simuleringar ger möjlighet att variera inlärningen mellan att läsa, lyssna, titta och interagera.

Innehållet är alltid uppdaterat och aktuellt, och i flera ämnen publiceras nya fördjupningar inom aktuella ämnen och teman varje månad. 

Individanpassat och tillgängligt 

Personliga läsinställningar 
Textstorlek, bakgrundsfärg och typsnitt kan enkelt anpassas utifrån egna behov.

Inbyggda läsguider
I flera ämnen finns  läsguider som ger konkreta tips på lässtrategier före, under och efter läsningen.

Lättlästa textversioner
I många läromedel finns lättlästa textversioner som ett valbart alternativ till grundtexterna. 

Studiestöd på modersmål
Guider och filmer på modersmål stöttar dina elever med annat modersmål än svenska. Läs mer här 

Lärarstöd som sparar tid

I alla Gleerups digitala läromedel ingår fylliga lärarmaterial  – en mängd varianter av stöd för undervisningen.

Med planeringsverktyget kan du skapa egna teman och planeringar och dela med dina elever så att de kan följa den arbetsgång du väljer. Du kan enkelt plocka delar ur olika läromedel till din planering och också länka till externt och eget material. Möjligheten att enkelt dela planeringen med kollegor främjar det kollegiala lärandet och ökar också samsyn, samplanering och sambedömning.


Mängder av tester & övningar

Det finns flera olika slags övningar för färdighetsträning, kunskapskoll och självbedömning. Testerna ger snabb och direkt återkoppling som ökar studiemotivationen och inspirerar eleven att nå nästa nivå.

Stora möjligheter att följa elevernas aktivitet och resultat

Översiktsvyerna ger snabbt en bild över elevernas aktivitet i läromedlen, med möjlighet att löpande följa hur det går för såväl hela klassen/gruppen som för enskild elev. 

Resultatvyerna ger dig som lärare tillgång till lättöverskådlig information med möjlighet att följa antal försök som eleverna har gjort för varje övning, samt se resultatet för de olika försöken. Översiktsmatrisen hjälper dig att identifiera mönster över hur det går för klassen som helhet.