Upptäck fördelarna
med digitala läromedel

Gleerups digitala läromedel har ett ständigt aktuellt innehåll av hög kvalitet som täcker de flesta ämnen och kurser i grundskolan och gymnasiet

Hög kvalitet och ständigt aktuellt

Med Gleerups digitala läromedel får ni ett ständigt aktuellt innehåll av hög kvalitet som täcker de flesta ämnen och kurser i grundskolan och gymnasiet. Läromedlen är strukturerade och har en tydlig progression, men är samtidigt flexibla och ger stora möjligheter till individualisering. Många filmer, bilder och simuleringar ger möjlighet att variera inlärningen mellan att läsa, lyssna, titta och interagera. Innehållet är alltid uppdaterat och aktuellt, och i flera ämnen publiceras nya fördjupningar inom aktuella ämnen och teman varje månad. 

Läs mer om alla ämnen för ditt stadie:


Gleerups digitala läromedel stimulerar och utmanar varje elev

Stimulerar varje elev

Gleerups digitala läromedel stimulerar och utmanar varje elev. Det finns flera olika slags övningar för färdighetsträning, kunskapskoll och självbedömning. Testerna ger snabb och direkt återkoppling som ökar studiemotivationen och inspirerar eleven att nå nästa nivå. Läromedlen tar hänsyn till varje elev och textstorlek, bakgrundsfärg och typsnitt anpassas enkelt utifrån egna behov.  I flera ämnen finns inbyggda läsguider, lättlästa textversioner samt möjlighet att ta del av läromedlen på olika modersmål.

 


Läsguide

Läsguiden stöttar eleverna i hur de tar sig an texter genom tips om hur de ska tänka före, under och efter läsningen, alltså vilka strategier de ska använda för att förstå och ta till sig textens innehåll. Läsguiden består av texter som beskriver strategierna steg för steg och textade filmer som visar hur strategierna används i praktiken. 

Läsguiden finns i alla Gleerups SO-ämnen för 4-6 och 7-9.

Se exempel på läsguiden

 


Lättlästa textversioner

Lättlästa textversioner finns som ett valbart alternativ till grundtexterna i det digitala läromedlet och ökar chanserna för att alla elever ska kunna nå målen i respektive ämne. De lättlästa texterna är kortare, men också skrivna med färre svåra ord, vilket underlättar för eleven att ta till sig innehållet.

Lättlästa textversioner finns i Gleerups historia, geografi och religion 7-9.

Se exempel på lättläst textversion

 


Studiestöd på modersmål

I flera av Gleerups digitala läromedel finns studiestöd på modersmål (Begreppaguider) integrerat i innehållet. Studiestödet är en inläst pedagogisk bearbetning och förklarar innehållet på elevens modersmål. Det ger eleven hjälp att förstå innebörden av texterna, vilket främjar kunskaperna i det svenska språket samtidigt som eleven utvecklas i sitt modersmål. För att denna funktion ska vara tillgänglig måste skolan ha en licens hos ILT inläsningstjänst.

Läs mer om studiestöd på modersmål

Gleerups digitala läromedel sparar tid för dig som lärare

Lärarstöd som sparar tid för dig som lärare

Gleerups digitala läromedel frigör värdefull lärartid och stöttar det kollegiala lärandet. I alla Gleerups digitala läromedel ingår ett fylligt lärarmaterial – en mängd varianter av stöd för undervisningen. 

I resultatvisningen är det enkelt att följa såväl klassens som varje elevs utveckling. Och med det inbyggda planeringsverktyget går det snabbt att skapa teman och planeringar direkt i de digitala läromedlen. Möjligheten att enkelt dela planeringen med kollegor främjar det kollegiala lärandet och ökar också samsyn, samplanering och sambedömning. Du som lärare bygger enkelt ut läromedlet med länkar eller innehåll som du skapat själv.