Läromedel i spanska för årskurs 7–9

Gleerups spanska 6–9 är ett komplett digitalt läromedel som följer kursplanen.

Spanska läromedel

Inspelad webbträff om digitala läromedel i moderna språk

Läromedelsutvecklare Monica Carlsson ger tips och inspiration kring Gleerups digitala läromedel i moderna språk. Du får även träffa lärare som använder Gleerups tyska, spanska och franska i sin undervisning.