Läromedel spanska för årskurs 6-9

Gleerups spanska 6-9 är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för spanska i årskurs 6-9, enligt Lgr 11.

Spanska läromedel

Inspelad webbträff om digitala läromedel i moderna språk

Läromedelsutvecklare Monica Carlsson ger tips och inspiration kring Gleerups digitala läromedel i moderna språk. Du får även träffa lärare som använder Gleerups tyska, spanska och franska i sin undervisning.