Läromedel i samhällskunskap för gymnasium

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i samhällskunskap för gymnasium och vuxenutbildning. Gleerups har ett brett och gediget utbud med läromedel för alla kurser: Samhällskunskap 1a1, Samhällskunskap 1b, Samhällskunskap 2, Samhällskunskap 3, Internationell ekonomi och Internationella relationer.

Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b

I Kompass hittar du gott om intervjuer och case som levandegör innehållet på ett ypperligt sätt

Samhällskunskap 1a1, 1b, 2-3

Arena har ett klassiskt upplägg och spännande fördjupningar som väcker intresse och lust för samhällskunskapen

Samhällskunskap 1a1, 1b, 2-3

Reflex innehåller många vardagsnära exempel som fångar elevernas intresse och öppnar upp för diskussion. 

Se samhället! – Grundkurs i samhällskunskap

Se samhället! är ett läromedel för elever på introduktionsprogram men passar även på grundläggande vuxenutbildning. Materialet ger eleverna ett utmärkt stöd i sin språkutveckling. Ditt arbete underlättas via den kompletterande lärarwebben som innehåller lärarstöd, självbedömningsmatriser, introduktion till språkutvecklande arbetssätt och mycket mer.

Samhällskunskap – så klart!

Samhällskunskap – så klart! är ett läromedel för gymnasiesärskolan, anpassat efter reformen 2013. Med tydlig text, ordförklaringar och konkreta exempel förklaras innehållet på ett ypperligt sätt. 

Gymnasium och Vuxenutbildning Samhällskunskap