Läromedel i svenska för gymnasium

Gleerups har ett gediget utbud av material i svenska för gymnasieskola och vuxenutbildning. Här hittar du tryckta och digitala läromedel i svenska för såväl studieförberedande som yrkesförberedande program.

Svenska 1, 2 och 3

Språket och berättelsen innehåller skönlitterära texter som väcker elevernas intresse och tränar läsningen och teoriavsnitt som går igenom de språkliga momenten.

Svenska 1 och 2

Metafor finns tydliga stödstrukturer som gynnar alla: lässtrategier, skrivmallar, kamratrespons och självskattning. 

Svenska 1, 2 och 3

Insikter i svenska är allt-i-ett-läromedel med språk, litteratur och texter. Här finns en tydlig struktur som är lätt att följa och matriser som ger vägledning kring bedömning.  

Sprint

Sprint är en läromedelsserie framtagen för nyanlända ungdomar som läser språkintroduktion på introduktionsprogrammet. Här står texter i fokus. Det finns en tydlig struktur och stora möjligheter till nivåanpassning. Serien består av Sprint nybörjare, textbok och övningsbok samt Sprint avancerad, allt-i-ett-bok.

Ryktet går och 9 andra noveller

En novellsamling för ungdomar om kärlek, konflikter och vardagliga situationer med överraskande vändningar. Ett material som skapar diskussioner och eftertanke.

Retorik 100 p

Här hittar du intressanta, inspirerande och konkreta råd för presentationer, argumentationer och tal. Teori och praktik blandas på ett utmärkt sätt.

Gymnasium och Vuxenutbildning Svenska