Läromedel i svenska för gymnasium

Gleerups har ett gediget utbud av läromedel i svenska för gymnasium och vuxenutbildning. Här hittar du tryckta och digitala läromedel i svenska för såväl studieförberedande som yrkesförberedande program.

Tydliga stödstrukturer och med läsning i fokus för Svenska 1-3.

Metafor

 Fokuserade teoriavsnitt med mängder av tillhörande övningar för Svenska 1-2.

Patos

Intresseväckande texter och teoriavsnitt som lyfter de språkliga momenten för Svenska 1-3.

Språket och berättelsen