Läromedel i svenska för gymnasium

Gleerups har ett gediget utbud av material i svenska för gymnasieskola och vuxenutbildning. Här hittar du tryckta och digitala läromedel i svenska för såväl studieförberedande som yrkesförberedande program.

Svenska 1, 2 och 3

Språket och berättelsen innehåller skönlitterära texter som väcker elevernas intresse och tränar läsningen och teoriavsnitt som går igenom de språkliga momenten.

Svenska 1, 2 och 3

Metafor finns tydliga stödstrukturer som gynnar alla: lässtrategier, skrivmallar, kamratrespons och självskattning. 

Svenska 1, 2 och 3

Insikter i svenska är allt-i-ett-läromedel med språk, litteratur och texter. Här finns en tydlig struktur som är lätt att följa och matriser som ger vägledning kring bedömning.  

Svenska 1 och 2

I Patos finns fokuserade teoriavsnitt och mängder av tillhörande övningar. Efter varje mindre delmoment finns övningar som låter eleverna träna på det de läst.

Patos, Svenska 2Nyhet

Nu utökas läromedelsserien Patos med ett läromedel för Svenska 2. Här finns fokuserade teoriavsnitt och mängder av övningar. Eleverna kan stanna upp och träna kontinuerligt efter varje nytt delmoment. Det gör att progressionen blir tydlig genom materialet. Övningarna är varierade. Större skrivuppgifter varvas med gruppdiskussioner och med handfast träning.

Metafor 3Nyhet

Nu kompletteras läromedelsserien Metafor med ett läromedel för kursen Svenska 3. I läromedlet är läsning och text i fokus och det finns tydliga stödstrukturer som gynnar alla. De olika avsnitten utgår från ämnesplanen i svenska, så att både du som lärare och dina elever vet vad som tränas och vad målet är.

Gymnasium och Vuxenutbildning Svenska