Läromedel i naturkunskap för gymnasium

Här hittar du läromedel i naturkunskap för gymnasium och vuxenutbildning. Tryckta och digitala läromedel för både högskoleförberedande och yrkesförberedande program.

Synpunkt Naturkunskap 1a1, 1b och 2

Synpunkt är en serie basläromedel i naturkunskap för gymnasieskolan. Här presenteras grundläggande naturvetenskap med koppling till samhällsfrågor som miljö, hållbar utveckling, hälsa och livsstil. Du hittar tydliga kopplingar till ämnesplanen, ett pedagogiskt upplägg och tillgängligt språk. Serien består av såväl tryckta som digitala läromedel, välj den form som passar dig och dina elever bäst. 

Gymnasium och Vuxenutbildning Naturkunskap