Naturkunskap gymnasium och vuxenutbildning | Gleerups

Naturkunskap

Här hittar du läromedel i naturkunskap för gymnasium och vuxenutbildning. Tryckta och digitala läromedel för både högskoleförberedande och yrkesförberedande program.
Synpunkt 1a1, 50 p

Synpunkt-serien

Varje kapitel inleds med en syftesbeskrivning, direkt hämtad från ämnesplanen, samt konkreta mål som berättar vad eleverna bör lära sig. Klassiska innehållsfrågor kompletteras med fördjupningsfrågor och diskussionsfrågor, allt för att ge eleverna de redskap som behövs för att ta ställning, diskutera och aktivt använda ny kunskap.

Synpunkt 1a1, digital, elevlic, 6 mån

Synpunkt digitala läromedel

I Synpunkt kompletta digitala läromedel varvas lättillgängliga texter med självrättande frågor och introduktionsfilmer som ger en kortfattad översikt av innehållet. Interaktivt och multimodalt, tester och övningar, lärarstöd med laborationsförslag och värderingsövningar. Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. All text går att få uppläst med talsyntes. Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering.

Synpunkt 1a1+1b 100 p Lärarwebb Individlicens 12 mån

Synpunkt webbar

Synpunkt webbar är komplement till de tryckta böckerna. Webben innehåller introduktionsfilmer som ger en orientering om vad kapitlen behandlar. Det finns också ett stort antal interaktiva, självrättande frågor - perfekt för extra träning vid läxläsning.