Läromedel i naturkunskap för gymnasium

Här hittar du läromedel i naturkunskap för gymnasium och vuxenutbildning. Tryckta och digitala läromedel för både högskoleförberedande och yrkesförberedande program.

Synpunkt Naturkunskap 1a1, 1b och 2

Synpunkt är en serie basläromedel i naturkunskap för gymnasieskolan. Här presenteras grundläggande naturvetenskap med koppling till samhällsfrågor som miljö, hållbar utveckling, hälsa och livsstil. Här finns tydliga kopplingar till ämnesplanen, ett pedagogiskt upplägg och tillgängligt språk.

Gymnasium och Vuxenutbildning Naturkunskap