Använd statsbidraget för att köpa läromedel

Regeringen har satt fokus på kunskap och vill förbättra tillgången till högkvalitativa läromedel i skolan genom ett statsbidrag för inköp av läromedel under tre år. Passa på att planera inköpen för nästa läsår. Använd statsbidraget för 2024 för att fylla upp klassrummen med uppdaterade, högkvalitativa läromedel! I många ämnen finns dessutom extra prisvärda läromedelspaket!

Ännu enklare att välja läromedel

Vi har gjort det enkelt för dig. Alla läromedel som det går att söka statsbidrag för är uppmärkta med en symbol som du hittar på produktsidan till varje läromedel.

Hitta läromedel för din årskurs

Välj stadie nedan för att hitta nyheter och favoriter, bläddra i smakprov eller beställa provexemplar av utvalda titlar.

Snabbguide till statsbidraget för inköp av läromedel

 • Statsbidraget för läromedel 2024 är på totalt 658 miljoner kronor och tillgängligt för skolor och huvudmän inom bland annat förskoleklass och grundskola. Bidraget är avsett att täcka kostnader för inköp av läromedel som är direkt kopplade till undervisningen och främjar elevernas lärande och kunskapsutveckling.
   
 • För att få statsbidrag ska huvudmannen under bidragsåret själv finansiera läromedel motsvarande en genomsnittlig läromedelskostnad per elev under de senaste tre åren.
  Lär mer om statsbidrag för inköp av vissa läromedel 2024
   
 • Skolor och huvudmän kan ansöka om bidraget genom att fylla i och skicka in en ansökan till Skolverket
  Perioden för att begära ut bidrag 2024 kommer att vara öppen under perioden 1september - 1 oktober.

 

Bidraget för 2024 är öppet att begära ut mellan den
1 sept-1 okt.

Beställ provexemplar 

Beställ provexemplar av utvalda läromedel för grundskolan.

Vi guidar dig gärna i läromedelsdjungeln

Frågor på vägen? Hör av dig till Gleerups support så får du snabb hjälp!