Digitala läromedel
och GDPR

GDPR är den nya dataskyddsförordningen som började gälla inom hela EU från och med den 25 maj 2018. Den ersätter i Sverige personuppgiftslagen, PUL, och innebär ökade krav vad gäller vilka personuppgifter som får sparas samt vad gäller säkerhet vid personuppgiftsbehandling.

Digitala läromedel och GDPR

Gleerups GDPR-löften

  • Tydliga juridiska spelregler: Personuppgiftsbiträdesavtal och tydlig integritetspolicy
  • Säker infrastruktur: Hög teknisk skyddsnivå med brandväggar och kryptering av alla personuppgifter
  • Trygghet och transparans: Kunden kan se vilka personuppgifter som hanteras och vilka individer det gäller

Vad innebär GDPR för användandet av digitala läromedel?

Med bra kontroll över skolans elevuppgifter i era bassystem så bör GDPR-arbetet gällande era digitala läromedel inte vara ett stort arbete. Enligt nuvarande och kommande lagstiftning är huvudmannen personuppgiftsansvarig, och Gleerups är huvudmannens personuppgiftsbiträde.

Som personuppgiftsbiträde hanterar Gleerups personuppgifter på huvudmannens uppdrag, och du kan vara trygg med att Gleerups tar det fulla ansvaret för hanteringen i våra läromedel. Vi bistår självklart med råd och stöd i det arbete ni gör i skolor och kommuner kring dataskydd och datasäkerhet i digitala läromedel.

Överblicka, hantera, radera personinformation

Du kan enkelt överblicka vilka personuppgifter som finns i Gleerups digitala läromedel. Du kan själv radera användardata men kan också få hjälp av Gleerups med detta. Om din skola skapar användarkonton för Gleerups digitala läromedel genom en kontointegration mellan annat datasystem som används på skolan, så görs hanteringen av Gleerups konton direkt i huvudmannens andra IT-system.

Säkerhet och skydd av data

Med Gleerups digitala läromedel kan du känna dig trygg med hanteringen av personuppgifter. All data ligger säkert lagrad inom EU-området hos världens ledande leverantör av serverlösningar, Amazon Web Services, och vi utför regelbundna säkerhetstester. All data krypteras vid datatransport då elev eller lärare använder Gleerups digitala läromedel.

Lars Åkerblom

Vi hjälper dig gärna!

Vill du veta mer om hur du jobbar tryggt och säkert enligt GDPR med Gleerups digitala läromedel?

Kontakta Lars Åkerblom:
lars.akerblom@gleerups.se
040-20 98 22