Gleerups digitala läromedel och GDPR

EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018 innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter. Med Gleerups digitala lärmedel kan jobba tryggt och säkert enligt GDPR.

Gleerups GDPR-löften

  • Tydliga juridiska spelregler
     Personuppgiftsbiträdesavtal och tydlig integritetspolicy
  • Säker infrastruktur
    Hög teknisk skyddsnivå med brandväggar och kryptering av alla personuppgifter
  • Trygghet och transparans
    Kunden kan se vilka personuppgifter som hanteras och vilka individer det gäller

Vad innebär GDPR för användandet av digitala läromedel?

Skolhuvmannen personuppgiftsansvarig, och Gleerups är huvudmannens personuppgiftsbiträde, så innan ni börjar använda digitala läromedel så behöver skolhuvudmannen ett PUB-avtal med Gleerups. Flertalet skolhuvudmän har redan ingått sådant avtal med Gleerups, och om det finns där du arbetar så behöver inget mer göras.

Som personuppgiftsbiträde hanterar Gleerups personuppgifter på huvudmannens uppdrag, och du kan vara trygg med att Gleerups tar det fulla ansvaret för hanteringen i våra läromedel. Vi bistår självklart med råd och stöd i det arbete ni gör i skolor och kommuner kring dataskydd och datasäkerhet i digitala läromedel.

Överblicka, hantera, radera personinformation

Du kan enkelt överblicka vilka personuppgifter som finns i Gleerups digitala läromedel. Du kan själv radera användardata men kan också få hjälp av Gleerups med detta. Om din skola skapar användarkonton för Gleerups digitala läromedel genom en kontointegration mellan annat datasystem som används på skolan, så görs hanteringen av Gleerups konton direkt i huvudmannens andra IT-system.

Säkerhet och skydd av data

Med Gleerups digitala läromedel kan du känna dig trygg med hanteringen av personuppgifter. All data ligger säkert lagrad inom EU-området hos världens ledande leverantör av serverlösningar, Amazon Web Services, och vi utför regelbundna säkerhetstester. All data krypteras vid datatransport då elev eller lärare använder Gleerups digitala läromedel.

Vi hjälper dig gärna!

Vill du veta mer om hur du jobbar tryggt och säkert enligt GDPR med Gleerups digitala läromedel?

Kontakta Marcus Ander: marcus.ander@gleerups.se, 040-20 98 73