El och energi gymnasium och vuxenutbildning | Gleerups

El- och energiprogrammet

Här hittar du alla läromedel du behöver för el- och energiprogrammet. Tryckta och digitala läromedel inom dator- och kommunikationsteknik, elektroteknik, ellära, energiteknik, installationsteknik, larm- och säkerhetsteknik och mekatronik.
Meta Dator och  kommunikat tekn Faktabok

Dator- och kommunikationsteknik

Här finns bland annat basboken Meta Dator- och kommunikationsteknik som är lämplig för kursen Datorteknik 1.

Meta Elektroteknik Faktabok

Elektroteknik

Med Meta Elkraftteknik får eleverna byggstenar till att utveckla kunskaper i att planera och utföra elarbeten på ett elsäkert sätt. Läs mer om fler titlar som passar ämnet elektroteknik.

Ellära i teori och praktik Faktabok

Ellära

Ellära i teori och praktik ger eleven grundläggande kunskaper i ellära, här varvas teori med praktisk kunskap. Lär mer om fler komponenter i serien.

Meta Energiteknik 1 Faktabok

Energiteknik

Meta Energiteknik 1 ger en bred introduktion i ämnet med ett tydligt naturvetenskapligt perspektiv. Läs mer om övningsbok, lärarwebb. Meta Energiteknik 1 finns även som ett komplett digitalt läromedel.

Meta Elinstallation

Installationsteknik

I Meta Elinstallation får eleverna en omfattande basbok som täcker kurserna Elinstallation och Elkraftsteknik. Läs mer om komponenter som ingår i serien såsom övningsbok och lärarwebb. Meta Elinstallation finns även som komplett digitalt läromedel.

Meta Mekatronik Faktabok 2:a uppl

Mekatronik

Meta Mekatronik täcker kurserna Mekatronik 1 och delvis Mekatronik 2. Materialet ger grundläggande kunskaper inom ellära samt en bred introduktion till hur styr- och digitalteknik samspelar med mekanik.

Gymnasium och Vuxenutbildning El och energi