Läromedel i svenska för årskurs 4-6

Gleerups erbjuder ett brett utbud av tryckta och digitala läromedel i svenska för skolår 4-6.

Gleerups svenska 4–6 digitalt läromedelNyhet

Gleerups svenska 4–6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Prima svenska.

Prima svenska 4-6

Basläromedel i svenska med lekfulla texter och uppgifter som uppmuntrar alla barn att uttrycka sig själva både muntligt och skriftligt. I planeringsverktyget kan du bygga din egen planering och där finns också uppgifter, filmer, länkar och stöd för bedömning.

Nya Forma språketNyhet

Populärt basläromedel i svenska knutet till det centrala innehållet i kursplanen. Indelad i läsa skriva och samtala, med konkreta mål som visar vägen för vad eleverna ska lära sig. Nya Forms språket innehåller ännu mer läsning och läsförståelse!

Fånga förmågan

Flexibelt material uppbyggt av tydliga modeller för språkutveckling. Eleverna arbetar strukturerat mot kunskapskraven i svenska för årskurs 3 och 6. En tydlig progression i materialet ger en röd tråd i svenskundervisningen. 

Säkra språket

Arbetsböcker för årskurs 1–6 med tematiskt innehåll där läs- och skrivförmågan tränas. Språkets form och struktur är invävt i det tematiska upplägget. I enkla diagnoser får eleverna checka av sina kunskaper. 

4-6 Svenska