Läromedel i svenska för årskurs 4–6

Här hittar du ett brett utbud av tryckta och digitala läromedel i svenska för mellanstadiet som följer kursplanen Lgr22.

Gleerups svenska 4–6 digitalt läromedel

Gleerups svenska 4–6 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Prima svenska.

Prima svenska 4-6

Basläromedel i svenska med lekfulla texter och uppgifter som uppmuntrar alla barn att uttrycka sig själva både muntligt och skriftligt. I planeringsverktyget kan du bygga din egen planering och där finns också uppgifter, filmer, länkar och stöd för bedömning.

Källkritik med källspanarna 4-6

Källkritik med Källspanarna 4-6 hjälper eleverna att utveckla förmågan till informationssökning och förmågan till ett källkritiskt förhållningssätt. Boken innehåller färdiga lektionsförslag med tillhörande kopieringsunderlag. De källkritiska frågorna kopplas till de sex Källspanarna Vem, Vad, Jämför, När, Hur och Varför.

Fånga förmågan

Flexibelt material uppbyggt av tydliga modeller för språkutveckling. Eleverna arbetar strukturerat mot kunskapskraven i svenska för årskurs 3 och 6. En tydlig progression i materialet ger en röd tråd i svenskundervisningen. 

Säkra språket

Arbetsböcker för årskurs 1–6 med tematiskt innehåll där läs- och skrivförmågan tränas. Språkets form och struktur är invävt i det tematiska upplägget. I enkla diagnoser får eleverna checka av sina kunskaper. 

4-6 Svenska