Läromedel i svenska för årskurs 4–6

Här hittar du tryckta och digitala läromedel i svenska för mellanstadiet.

Svenska tillsammans – för 4-6

Svenska tillsammans är ett nytt basläromedel i svenska för mellanstadiet där det aktiva och gemensamma språkarbetet står i centrum.