Läromedel i programmering för gymnasium

Gleerups erbjuder läromedel i programmeringsspråken C#, C ++, Java och JavaScript.

Programmering 1 JavaScript

Programmering 1 JavaScript lär ut grunderna i programmering utifrån programspråket JavaScript och är anpassad till den nya ämnesplanen för programmering som gäller från hösten 2017. Läromedlet är spelinriktat och eleverna kommer snabbt in i programmeringen då övningarna ger omedelbar respons. Eleverna förutsetts inte ha någon tidigare erfarenhet av programmering.

Programmering 1 C#

Programmering 1 C# är ett basläromedel i programmering som lär ut grunderna i programmering utifrån programspråket C#. Programmering 1 C# kräver ingen tidigare erfarenhet av programmering och innehållets struktur gör det lätt att arbeta självständigt.

Programmering 2 C#

Programmering 2 C# kräver en viss erfarenhet av programmering, till exempel att man läst gymnasiekursen Programmering 1. Boken behandlar områdena klasser, dynamiska typer, felhantering, fönster, filer, nätverk och databaser. Innehållets struktur med tydliga exempel och övningar gör det lätt att arbeta självständigt.

Programmering 1 C++

Programmering 1 C++ är ett basläromedel i programmering som lär ut grunderna i programmering utifrån programspråket C++. Programmering 1 C++ kräver ingen tidigare erfarenhet av programmering och innehållets struktur gör det lätt att arbeta självständigt.

Programmering 1 Java

Programmering 1 Java är ett basläromedel i programmering lär ut grunderna i programmering utifrån programspråket Java. Programmering 1 Java kräver ingen tidigare erfarenhet av programmering och innehållets struktur gör det lätt att arbeta självständigt.

Programmering 1 & 2, lärarwebb

Programmering 1 & 2, lärarwebb är ett komplement till läroböckerna Programmering 1 Java, 1 C++, 1 C# och 2 C#. Här finns lösningar, provförslag, extrauppgifter och annat som underlättar ditt arbete.

Programmering