Gleerups svenska 4-6, digitalt läromedel, elev, 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Gleerups svenska 4–6 är ett heltäckande digitalt läromedel som är utformat efter Lgr22. Med Gleerups svenska 4–6 får du och dina elever:

•    Många och noga utvalda texter för varje årskurs
•    Möjlighet att skräddarsy undervisningen genom två olika ingångar, Uppdragen och Verktygslådorna
•    Inspirerande och engagerande övningar och uppgifter på många olika nivåer

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Gleerups svenska får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet. Här finns basen i din svenskundervisning: läs- och skrivstrategier, längre utdrag ur olika texttyper, tala, grammatik, språkriktighet, information och källkritik och språk i Norden. Upplägget är elevnära, utgår från texterna och gjort för att väcka elevernas intresse.

Interaktivt och multimodalt
Film och bild ger ett bra stöd i inlärningen. I Gleerups svenska finns noga utvalda bilder som stöder texten, sätter igång fantasin och ger inspiration i språkutvecklingen. Här hittar du interaktiva modelltexter för exempelvis berättande text, faktatext och argumenterande text. 

Tester och övningar
Självrättande innehållsfrågor, samtalsfrågor, läsförståelseuppgifter och större uppgifter finns till alla texter och genomgångar. I resultatvisningen kan du enkelt följa upp elevernas resultat. Det stora urvalet av uppgifter ger dig som lärare många möjligheter att bedöma eleverna. 

Flexibel struktur ger möjlighet till differentiering
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Texterna och innehållet är noga utvalt och skrivet för att kunna anpassas för just dina elever. Svåra ord och begrepp förklaras med inbyggda ordförklaringar. De två ingångarna, Uppdragen som utgår från texter och Verktygslådorna som utgår från genomgångar, ger dig som lärare goda möjligheter att differentiera undervisningen.  

Lärarmaterial
Gleerups svenska 4–6 innehåller ett fylligt lärarmaterial som ger dig som lärare pedagogiskt och praktiskt stöd. Här hittar du svar och kommentarer på de olika övningarna i elevdelen.  Dessutom finns det lektionstips och underlag för bedömning. 
 

  • Artikelnr : 51105970