Lighthouse 7 år 6 CDText and exercises | Gleerups

Lighthouse 7 år 6 CDText and exercises

Bok
155 kr
exklusive moms

Lighthouse 7 år 6 CDText and exercises

Lighthouse är ett elevnära material som ger dig goda möjligheter till en omväxlande och rolig undervisning. Texterna är varma och lustfyllda med mycket humor. Lighthouse är ett material som går långsamt fram och som hela tiden befäster inlärningen genom variationsrika övningar i vilka eleverna får träna upp en betryggande säkerhet. Genom böckerna i år 4-6 följer vi samma personer i skola, hem, fritid och semester både hemma i Canterbury och i andra engelsktalande länder.
                               

Lighthouse passar dig som vill ha:
• ett material med en genomgående röd tråd
• språklig träning i små steg
• lagom textmängd kompletterad med detaljrika illustrationer som ger stöd åt texterna

Lighthouse 7 (för skolår 6) består av berättande texter, serier, dialoger, lyssningsövningar, rim och ramsor, sånger och lekar. De språkliga momenten från Lighthouse 5 och 6 repeteras med extra tyngdpunkt på imperfekt av regelbundna och oregelbundna verb. Nu tillkommer texter från den engelskspråkiga världen: Australien, Alaska och Irland.

Samtliga texter och underlag för hörövningar finns inlästa på cd av engelska barn, ungdomar och vuxna. Inspelningarna är lustfyllda och illustrerade med ljudeffekter, rytmer och musik.

Moment:
• pågående form imperfekt
• futurum med be going to
• perfekt
• some-any
• komparation
• frågeord
• tidsadverb


Författare till Lighthouse är Mary Bowen som också skriver engelska material för engelska förlag med 
utgivning i stora delar av världen. För den grammatiska strukturen och övningarna ståt Kurt Söderlund,
 upphovsman till flera engelskmaterial.

  • Artikelnr: 40645814
  • Sidor: 3
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2006

Produkter i serien