Tänk och räkna 3B Läxbok | Gleerups

Tänk och räkna 3B Läxbok

Av Marianne Billström, Lisen Häggblom, Lisbet Silwer Olsson
Bok
41 kr
exklusive moms

Tänk och räkna 3B Läxbok

Tänk och räkna lyfter tydligt fram elevernas språk och kommunikation. Lättarbetade laborativa övningar är ett kommande inslag. I materialet finns problemställningar med flera möjliga lösningar vilket är kreativt och utmanande. Färdighetsträningen är viktig och återkommer regelbundet.

Till varje grundbok finns en läxbok som ger eleverna nyttig träning och fördjupar innehållet i grundböckerna

Tänk och räkna betonar:
• kunskapsutveckling som en kommunikativ process med elevaktivitet där lärarens roll är central
• mångsidiga uppgifter som lyfter tänkandet
• att elevernas matematiska utveckling följs upp kontinuerligt

Författare till Tänk och räkna Läxbok är Lisen Häggblom, Lisbet Silwer Olsson samt Marianne Billström.
  • Artikelnr: 40647863
  • Sidor: 48
  • Upplaga: 2
  • Utgivningsår: 2006

Produkter i serien