Styrning och ledning av svensk förskola och skola | Gleerups

Styrning och ledning av svensk förskola och skola

Bok
135 kr
exklusive moms

Den svenska skolan och förskolan är en komplex organisation som kan vara uppbyggd på olika sätt i olika kommuner. Hur styrs egentligen skolan och förskolan? Var fattas besluten? Vad innebär det att tillhöra en profession? Dessa är några av de frågor som behandlas i boken.

Lärare, förskollärare och fritidspedagog är mångfacetterade yrken i en mångsidig organisation. Kunskap om hur verksamheten styrs och leds är en förutsättning för att kunna ta ansvar som professionell yrkesutövare. I den här boken tecknas en översiktlig bild av ett antal områden som är viktiga för yrkesverksamma inom skolan att känna till, inte minst för att de ska kunna påverka den egna arbetssituationen.

Johanna Ringarp är fil.dr i historia och lektor i pedagogik och Elisabet Nihlfors är professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap. Båda är verksamma vid Uppsala universitet.

  • Artikelnr: 40692306
  • Sidor: 104
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2017