Gleerups franska 6-9, digitalt läromedel, elev, 12 mån

Corinne Dzuilka-Heywood, Yvonne Kennedy, Katie Smith, Geneviéve Talon
Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Gleerups franska 6–9 är ett heltäckande digitalt läromedel som följer kursplanen i Lgr 22.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Gleerups franska 6-9 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Filmer, ljudklipp, bilder och texter
lotsar dina elever in i världsspråket franska. Språket är modernt och vardagligt, och ord- och frasinlärning tar stor plats.

Gleerups franska främjar interaktion i klassrummet, kombinerat med interaktiva övningar som är självrättande för direkt återkoppling. Vi lär känna några ungdomar med skiftande bakgrund, och följer dem genom teman som vänskap, djur, idrott och mat. Strategier tränas hela tiden – eleven ska fokusera på att förstå det som efterfrågas och inte drunkna i helheten.

Interaktivt och multimodalt
Film, bild och ljud ger ett bra stöd i inlärningen. Alla teman har tillhörande hörövningar som dels tränar hörförståelse, dels används som underlag till interaktion i klassrummet. I videoföljetongen som tillhör läromedlet får vi följa några franska ungdomar i staden Montpellier. Språket och miljöerna i filmerna är ”på riktigt”, vilket gör nivån utmanande.

Tester och övningar
I Gleerups franska finns det gott om övningar på olika nivåer med de olika förmågorna samt ord och fraser. Dessutom finns många extraövningar för snabba elever. Grammatiken kommer genomgående in i sitt sammanhang, men finns också samlad separat. I materialet
finns även underlag för självbedömning. I resultatvisningen kan du enkelt följa upp resultaten av de övningar som varje elev gör.

Lärarstöd
Gleerups franska innehåller ett fylligt lärarmaterial med översikter, lektionsförslag, filmmanus, förslag till kreativa projekt och material för att befästa ord- och grammatikkunskaper. I läromedlet finns också underlag för bedömning, såväl formativ som summativ. Bedömningsunderlagen i lärarstödet är uppdelade utifrån de fyra förmågorna tala, lyssna, läsa och skriva.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibelt planeringsverktyg
Gleerups franska har en tydlig progression. Samtidigt har du som lärare stor möjlighet att lägga upp undervisningen på det sätt som passar dig och dina elever. Du kan enkelt skapa planeringar med länkar till eget och externt material. Du kan komplettera med eget material och dela dina planeringar till både elever och kollegor, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

  • Artikelnr : 40696694