Med de senaste årens många nyanlända ungdomar i gymnasieålder har språkintroduktionsprogrammet vuxit till det största bland gymnasieskolans introduktionsprogram. Stor kunskapsspridning, ständiga förändringar i grupperna och oro inför framtiden bland eleverna är stora utmaningar för undervisningen. Nu kommer det nya läromedlet Sprint som riktar sig just till elever på språkintroduktion.  

2019-01-24 Gymnasium, Läromedel

Gästbloggare: Falkenbergsskolan är en F-9 skola i Kalmar med 540 elever som blivit mer och mer digital. Här ser lärarna flera pedagogiska fördelar med ett digitalt arbetssätt och hur tekniken skapar likvärdighet i klassrummet. De undervisande lärarna i årskurs fyra, Paula och Carina delar med sig av sina erfarenheter av att jobba med Gleerups digitala läromedel.

2019-01-23 Digitala läromedel, Grundskola, Gästbloggare

Hur får vi dagens gymnasieelever som redan är vana internetanvändare att också bli kritiska granskare? De nya skrivningarna i kursplanerna fokuserar på digital kompetens och på att bland annat stärka elevernas källkritiska förmåga. Läraren och författaren i psykologi Iaa Hedin delar med sig av erfarenheter och idéer. 

2019-01-21 Gymnasium, Läromedel

Hur skapar man en individanpassad undervisning i matematik? Kan adaptiv matematik förbättra elevernas resultat? Individanpassning och adaptivitet är högaktuella utvecklingsområden för både läromedel och lärande. Läraren Lena Rosdahl har hittat nya sätt att möta varje elev med hjälp av digitala läromedel. 

2019-01-17 Digitala läromedel, Grundskola, Matematikportalen

Gästbloggare: Bladins gymnasium i Malmö erbjuder sina elever en stor bredd av digitala läromedel och en homogen lärmiljö, något som uppskattas av både lärare och elever. Att kunna bygga sin undervisning i ett flöde bestående av egen text, resurser från nätet och material från Gleerups i Google Classroom är smidigt. Här beskriver läraren Axel Hambraeus sin vardag med digitala läromedel. 

2019-01-10 Digitala läromedel, Gymnasium, Gästbloggare

Fler och fler använder digitala texter i klassrummet. Desto viktigare att guida eleverna i hur de ska läsa dem. Jenny Edvardsson, författare till Metafor för gymnasiet, ger tips på hur du kan använda metoder som digital rundvandring, stödstrukturer, gemensam läsning och samtalsgoogling för att utveckla elevernas läsning.

2018-12-10 Digitala läromedel, Gymnasium

Utvecklingen av och intresset för AI (artificiell intelligens) och adaptivitet växer just nu och det pratas om AI som ett utvecklingsområde för läromedel och lärande. Det nya adaptiva läromedlet Matematikportalen har fått stor uppmärksamhet och både lärare och elever uppskattar inslagen av individanpassning och gamification.

2018-12-05 Digitala läromedel, Grundskola, Matematikportalen

Gästbloggare: Under de senaste två åren har Varagårdsskolan i Bjuvs kommun använt Gleerups digitala läromedel. Det har medfört en inkludering och gemenskap i klasserna. Funktioner som talsyntes och lättlästa texter är en framgång för att elever med olika förutsättningar och förmåga får möjlighet att utvecklas i egen takt och utifrån egen förmåga. Här skriver pedagogerna David Johansson och Viktor Andrén.

2018-12-03 Digitala läromedel, Grundskola, Gästbloggare

Snart dags för betygssättning och Skolverket har kommit med nya allmänna råd om betyg och betygssättning. Råden ger rekommendationer om lärares, rektorers och huvudmäns arbete för att betygen i skolan ska bli mer rättvisa och mer likvärdiga. Vad innebär de för arbetet i klassrummet? 

2018-11-27 Grundskola, Gymnasium, Läromedel

Gästbloggare: Strandängsskolan i Båstad är en F-6-skola där man använt digitala läromedel i tre år. Målet att bedriva en digital undervisning kan tyckas vara snabbt och lätt uppfyllt bara genom att använda digitala läromedel, men målet innefattar så mycket mer än det. Läraren Emma Johansson Roos beskriver hur arbetet med digitala läromedel genomsyrar skolans prioriterade utvecklingsmål för året. 

2018-11-19 Digitala läromedel, Grundskola, Gästbloggare

När lärare på landets skolor själva tvingas skapa sina läromedel tar det både tid och energi. Att det skulle bli billigare för skolan är att lura sig själv, tvärtom visar rapporter att det istället blir avsevärt dyrare att låta lärare skapa egna digitala läromedel. Nu varnar flera röster för konsekvenserna av egengjorda läromedel. 

2018-11-15 Digitala läromedel, Grundskola, Gymnasium, Läromedel

Det började med en önskan om ett förändrat arbetssätt i matematiken, något som blev startskottet för Djäkneparksskolans digitalisering. Idag har skolan kommit långt på sin digitala resa och använder digitala läromedel i alla ämnen.

2018-11-09 Digital skola, Digitala läromedel, Grundskola

Amelie Wahlström, rektor i Karlstad, mottog igår Guldäpplejuryns särskilda pris för att ha visat prov på det ledarskap som krävs för att lyckas i det genomgripande digitaliserings- och förändringsarbete som skolan står inför. Under tre år deltog hon i forskningsprojektet ”Det digitala lärandets möjligheter”.

2018-10-30 Digital skola, Digitala läromedel, Grundskola, Skolledare

Hur når jag alla mina elever? Hur hjälper jag dem att förstå företagens roll i samhället? Hur fungerar ett formativt läromedel i företagsekonomi? Läraren och författaren till gymnasieläromedlet Balans Företagsekonomi, Inger Cleland, delar med sig av sina tankar och idéer. 

2018-10-26 Digitala läromedel, Gymnasium, Läromedel

Utvecklingsarbetet kring skolans digitalisering är högaktuellt och en utmaning på många skolor. Hur lyckas vi ta tillvara digitaliseringens möjligheter? Hur får vi eleverna att uppnå en hög digital kompetens? Nu finns en serie konkreta handböcker till din hjälp kring dessa frågor. På Skolforum och Framtidens lärande har du chans att möta några av dem som delat sina erfarenheter i serien. 

2018-10-25 Digital skola, Digitala läromedel, Grundskola, Gymnasium

Den grundläggande vuxenutbildningen har vuxit de senaste åren och fler elever än någonsin läser svenska som andraspråk. Men förutsättningarna för undervisningen skiljer sig kraftigt åt mellan kommuner och skolor. Som lärare i svenska som andraspråk står man ofta inför flera utmaningar. Fredrik Harstad, lärare och läromedelsförfattare, delar med sig av sina tankar kring några av utmaningarna. 

2018-10-24 Gymnasium, Läromedel


Hur får jag eleverna medvetna om skillnaderna mellan formellt, neutralt och icke-formellt språk? Hur hjälper jag dem att bli duktiga på att analysera skönlitteratur och film? Det kan vara svårt att hinna med allt! Svensklärarna och författarna till Språket och berättelsen, Linda Gustafsson och Uno Wivast, delar med sig av sina tankar och idéer. 

2018-10-12 Digitala läromedel, Gymnasium, Läromedel

Gästbloggare: Hur leder man en skolas förändringsarbete framgångsrikt? Hur får man medarbetare att bli delaktiga i verksamhetens digitala utveckling? Jenny Nyberg, rektor på Oxievångsskolan i Malmö med lång erfarenhet av digital skolutveckling är aktuell med nya boken Organisera för en digital skola. Här skriver hon om förändringsprocessen och skolutveckling. 

2018-10-11 Digital skola, Grundskola, Gästbloggare

I dag är det Världsdyslexidagen som firas med kampanjen #formadinbokstav. Syftet är att öka medvetenheten om läs- och skrivsvårigheter. För ett år sedan träffade vi då 12-åriga My på Gärsnäs skola som berättade hur digitala läromedel hjälper henne att hitta verktyg som gör att hon lättare tar sig an texter. Idag publicerar vi intervjun med My igen. 

2018-10-04 Digital pedagogik, Digitala läromedel, Grundskola

Det har visat sig att elever med ett annat modersmål än svenska har bättre chans att lyckas i skolan om de får använda både modersmål och svenska i klassrummet. Med digitala läromedel får eleverna helt nya möjligheter att arbeta flexibelt. Här får du tips på olika arbetssätt för ditt flerspråkiga klassrum. 

2018-10-03 Digitala läromedel, Grundskola, Gymnasium

Gästbloggare: Brogårdaskolan i Bjuv är en F-6-skola där man på några år gått från ett skralt utbud av digitala verktyg till att idag jobba i stort sett helt digitalt. Lärarna Sofia och Ulrika upplever att digitala läromedel ökar elevernas lust att lära och underlättar för lärarna. Här berättar de om hur de jobbar i åk 3.

2018-09-25 Digitala läromedel, Grundskola, Gästbloggare

Det blir tydligt för eleverna och smidigt för lärarna när digitala läromedel kan nås direkt i lärplattformen på MTH Utbildning i Hudiksvall. Möjligheten för lärarna att komma åt Gleerups digitala läromedel från Haldor och Microsoft Teams underlättar.

2018-09-21 Digital skola, Digitala läromedel, Grundskola, Skolledare

Gästbloggare: Ett av skolans uppdrag idag är att se till att elevernas digitala kompetens ökar. Från att lära sig hur man använder en sökmotor effektivt till att jobba källkritiskt och att bli en medveten digital konsument. Mia Smith, lärare i engelska och tyska och ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund, har bidragit med innehåll kring digital kompetens i Gleerups nya engelska 7-9. Här delar hon med sig av tankar kring hur vi utvecklar elevernas digitala kompetens.

2018-09-17 Digital skola, Digitala läromedel, Grundskola, Gästbloggare

På årets bokmässa den 27-30 september samlas skola och utbildning på ett nytt, mer koncentrerat område med ett stort antal utställare inom utbildningsområdet. Här finns också den nya satsningen Lärarscenen, vars program arrangeras i samarbete med Lärarnas Riksförbund. Gleerups finns representerade på utbildningsområdet och medverkar även på Lärarscenen. 

2018-09-14 Grundskola, Gymnasium

En av höstens omtalade nyheter i läroplan och kursplaner är programmering som införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i både grundskolan och gymnasium. Idag på Programmers' Day ger vi dig några tips på hur du kommer igång med programmering i skolan. 

2018-09-13 Digitala läromedel, Grundskola, Gymnasium, Läromedel, Programmering


Ur ett digitalt perspektiv är 2018 onekligen ett spännande skolutvecklingsår. Med nya skrivningar kring digital kompetens i läroplan och kursplaner och ny nationella digitaliseringsstrategi finns mycket att ta tag i för såväl skolhuvudman, som skolledare och lärare. Hur kan digitala läromedel bli en del av det systematiska kvalitetsarbetet?  

2018-09-10 Digital skola, Digitala läromedel, Grundskola, Gymnasium, Skolledare

Hur väcker vi elevernas  engagemang och intresse till diskussion och läsning i engelska? Hur får vi dem att ta till sig grammatiken utan att den upplevs som tråkig? Med moderna texter av olika typer, varierande övningar och kreativ grammatik hjälper nya Viewpoints eleverna att utveckla sin engelska. 

2018-09-04 Digitala läromedel, Gymnasium, Läromedel

Hur kan vi hjälpa elever, att på bästa sätt, fördjupa sina teoretiska kunskaper i vård- och omsorgsarbete? Hur hjälper vi dem att tillgodogöra sig de praktiska färdigheter som behövs inom vårdyrket? Anna-Lena Stenlund, författare till nya gymnasieläromedlet Vård- och omsorgsarbete 2, delar med sig av sina erfarenheter och tankar kring dessa frågor. 

2018-08-29 Digitala läromedel, Gymnasium, Läromedel

Höstterminen är igång och nu har också förändringar i läroplaner och kursplaner börjat gälla. Digitalisering och digital kompetens lyfts fram och tydliggörs för att skolan ska förbereda elever för fortsatta studier och arbetsliv i ett digitaliserat samhälle. För dig som redan jobbar med digitala läromedel eller just ska börja har vi samlat sju tips för att lyckas med ett digitalt arbetssätt. 

2018-08-28 Digital skola, Digitala läromedel, Grundskola, Gymnasium

Lagom till höstterminen kommer flera helt nya material och många uppdaterade versioner för gymnasieskolan från Gleerups. Visste du förresten att Gleerups sortiment för gymnasiet består av 150 läromedel? 150 läromedel utvecklade i enlighet med ämnes- och kursplaner. 150 läromedel som vi värnar om och vårdar. 150 läromedel som ständigt uppdateras och är aktuella. En stor andel finns dessutom i både tryckt och digital form, så att varje lärare har friheten att välja det som passar bäst.

2018-08-15 Digitala läromedel, Gymnasium, Läromedel, Nyhet

Nu börjar en ny hösttermin för elever och lärare runt om i landet. Alla elever i Sverige har enligt lag rätt till en likvärdig utbildning och ska få chans att nå sin fulla potential, oavsett vilket skola han eller hon går på. Med smarta digitala läromedel får både lärare och elever större möjligheter att lära och samarbeta. Funktioner som inbyggd läsguide, lättläst version och studiestöd på modersmål bidrar till en skolstart på lika villkor för alla.

2018-08-10 Digitala läromedel, Grundskola, Gymnasium, Nyhet

Nu närmar sig Almedalsveckan i Visby som i år firar 50 år i demokratins tjänst. Många programpunkter rör skola och skolutveckling och Gleerups finns på plats och arrangerar och medverkar i flera intressanta seminarier. Är du på plats så kom gärna förbi!

2018-06-26 Digital skola, Digitala läromedel, Grundskola, Gymnasium, Skolledare


Med nya reviderade läroplaner och kursplaner lyfts digitaliseringen fram och tydliggörs inför hösten. Just nu står många skolor inför valet av digitala läromedel och det är hög tid att prova och utvärdera. Som en hjälp för dig som lärare när du ska välja digitala läromedel har vi gjort en checklista med de tio viktigaste kraven att ställa.

2018-06-04 Digital pedagogik, Digitala läromedel, Grundskola, Gymnasium

Gästbloggare: Läsåret går mot sitt slut och kanske har du börjat fundera på planeringen för höstterminen? Jenny Edvardsson, lärare och författare till Metafor i svenska för gymnasiet har framgångsrikt använt sig av boksamtal i sin undervisning. Här beskriver hon hur modellen fungerar och ger tips på hur den kan användas. Passa på att inspireras inför din planering. 

2018-05-31 Gymnasium, Gästbloggare, Läromedel

Till hösten börjar förändringar i läroplaner och kursplaner gälla där digitaliseringen lyfts fram och tydliggörs. Därmed står digitalisering högt på agendan på många skolor och allt fler jobbar helt digitalt. Funderar din skola på att byta till digitala läromedel? Här får du sju viktiga råd på vägen.

2018-05-28 Digital pedagogik, Digitala läromedel, Grundskola, Gymnasium, Skolledare

Under våren har elever i 5 000 klassrum runt om i landet jobbat med nya adaptiva läromedlet Matematikportalen. Forskare som följer Matematikportalen pekar på tydliga vinster såsom att lärarna får mer tid för att planera sin undervisning och kan följa elevernas lärande på ett enkelt sätt. Läraren Lena Rosdahl uppskattar att kunna individanpassa uppgifter så att varje elev kan arbeta med det han eller hon behöver mest.

2018-05-23 Digitala läromedel, Grundskola, Matematikportalen, Nyhet

Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft och kommer att gälla inom hela EU. Hur påverkar GDPR skolans arbete? Hur kan skolor främja sina elevers integritet och samtidigt använda bra pedagogiska verktyg och digitala läromedel? Vi reder ut begreppen. 

2018-05-21 Digital skola, Digitala läromedel, Grundskola, Gymnasium, Skolledare

Gästbloggare: Nu kommer en inbyggd läsguide i Gleerups digitala läromedel i SO 7-9. Guiden stöttar eleverna att ta sig an texter och ger dem strategier att använda före, under och efter läsningen. Annica Kjell, lärare och författare berättar om arbetet bakom Läsguiden.

2018-05-15 Digitala läromedel, Grundskola, Gästbloggare

Gästbloggare: Nu kommer en inbyggd läsguide i Gleerups digitala läromedel i SO 7-9. Guiden stöttar eleverna att ta sig an texter och ger dem strategier att använda före, under och efter läsningen. Magnus Johansson, en av författarna bakom Läsguiden om lässtrategier och läsförståelase.

2018-05-15 Grundskola, Gästbloggare, Läromedel

Sedan i höstas jobbar Carina Tykesson, och hennes elever i årskurs 1 på Alléskolan i Lund, med nya Mondo matematik. Carina tycker att det bästa med Mondo är att det finns så många praktiska aktiviteter och uppgifter. Hon gillar också avstämningarna efter varje mål, minikoll, som gör det enkelt att stämma av vilka mål eleverna klarat. 

2018-05-14 Grundskola, Läromedel

Gästbloggare: Lästräning är ett viktigt inslag i språkinlärningen. Nadja Zanders och Gunilla Juteräng, lärare inom sfi i Uddevalla, saknade lättlästa böcker som vänder sig till just deras elever. De producerade i många år egna häften innan de skapade serien Läsglädje, en serie lättlästa böcker för vuxna som just lärt sig att läsa och förstå lite svenska. Här skriver de om sin undervisning.  

2018-05-09 Gymnasium, Gästbloggare, Läromedel, sfi

Programmering lyfts fram som allt viktigare för kunskapsinhämtningen, och ingår i läroplan och kursplaner från höstterminen 2018.  Syftet är att eleverna ska få en förståelse för digitaliseringen. Men åtta av tio lärare känner sig osäkra på att undervisa i programmering. Här ger vi tips för att komma igång med programmering i skolan.  

2018-05-07 Grundskola, Gymnasium, Läromedel, Nyhet, Programmering

Det kan vara en utmaning för både elever och lärare att gå från ett traditionellt arbetssätt, med tryckta läroböcker, till att arbeta med digitala läromedel. För de som antar utmaningen finns mycket att vinna. På Sandvikens vuxenutbildning har man sett hur de digitala läromedlen blivit ett stort stöd för elever med annat modersmål och för elever med särskilda behov.

2018-05-02 Digital pedagogik, Digitala läromedel, Gymnasium

I veckan uppdagades att en del uppgifter och bedömningsunderlag för nationella proven i engelska för åk nio  och gymnasiet läckt ut. Att nationella prov blir kända bland eleverna i förväg har blivit allt vanligare den senaste tiden, enligt Skolverket.

2018-04-27 Digitala läromedel, Grundskola, Gymnasium, Läromedel

Forskning har visat att barns språkutveckling underlättas om de får möta högläsning och får möjlighet att samtala om böckernas innehåll. På Montessoriskolan Skrylleäng har arbetet med läromedlet Arktibus ögon blivit en framgång som främjar elevernas läsinlärning. Att vara väl förberedd, skapa rutiner för lässtunden och att följa upp med samtal kring högläsningen är faktorer som läraren Maria framhåller.

2018-04-26 Grundskola, Läromedel


När Sverige ska bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter är syftet att eleverna ska uppnå en hög digital kompetens och kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas. Till hösten börjar förändringar i läroplaner och kursplaner gälla där digitaliseringen på olika sätt lyfts fram och tydliggörs. Här berskriver vi tre steg på vägen mot en digital skola.

2018-04-24 Digital skola, Digitala läromedel, Grundskola, Gymnasium

Gästbloggare: Att arbeta språkutvecklande med höga förväntningar är nyckelfaktorer för framgång när man undervisar i klasser med nyanlända elever eller i svenska som andraspråk. Terese Andersson har lång erfarenhet av att arbeta på skolor med stor kulturell mångfald. Hon brinner för undervisning som utmanar och stöttar elever i sin språkutveckling. Just nu är Terese aktuell med Jalla – raka vägen! C och delar idag sina tankar kring läromedel i undervisningen. 

2018-04-19 Grundskola, Gästbloggare, Läromedel

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för skolans digitalisering som ska uppnås 2022. Ett område strategin nämner är åtgärder för att förenkla inloggningar. Därför lanserar ILT Inläsningstjänst, Gleerups och NE Nationalencyklopedin tillsammans Skolsynk för Google. Nu ska inloggning och kontoskapande automatiseras så att lärare och elever helt sömlöst får tillgång till sina digitala läromedel.

2018-04-16 Grundskola, Gymnasium

Digitaliseringen pågår för fullt på landets skolor. Men den digitala arbetsmiljön för lärare behöver bli bättre på skolorna och skolhuvudmännen måste ta ansvar. Det menar forskaren Åke Grönlund som också följer projektet ”Det digitala lärandets möjligheter”. På SETT kan du lyssna till erfarenheter från projektet med såväl konkreta tips som diskussion med publiken.

2018-04-11 Det digitala lärandets möjligheter, Digital skola, Digitala läromedel, Grundskola, Skolledare

Hur fångar du intresset hos eleverna i din engelskundervisning? Vad krävs för att få dem att prata engelska under lektionen? Hur kan läromedlet frigöra lärartid? Vi fick ett samtal med lärarkollegorna Malin Hallenberg och Catti Brokvist på Rödsleskolan i Oskarshamn om utmaningar i engelskundervisningen och hur de ser på användandet av läromedel.

2018-04-10 Grundskola, Läromedel

Tunaskolan i Lund har under flera år utmärkt sig med framgångsrika elever som vunnit flera olika matematiktävlingar. Sedan höstterminen arbetar läraren Lotta Bjerre med Mondo matematik i sin sjua. Hon beskriver Mondo som utmanande och tydlig och är mycket nöjd med att boken har fokus på förmågorna.

2018-04-09 Grundskola, Läromedel

Gästbloggare: Digital teknik och digitala verktyg är vardag på många skolor. Innebär det någon skillnad att tillföra digitala läromedel? På Norgårdenskolan i Uddevalla upplever Tiina Hemberg att de digitala läromedlen ger ytterligare möjligheter att integrera alla elever i undervisningen, bygga ut stödstrukturerna och få fler att lyckas. Här bloggar hon om hur hon använder digitala läromedel i sin undervisning.

2018-04-05 Digital pedagogik, Digitala läromedel, Grundskola, Gästbloggare

Sverige ska bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter! Det har regeringen bestämt. Syftet är att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, att eleverna ska uppnå en hög digital kompetens och kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas.

2018-04-03 Digital skola, Grundskola, Gymnasium, Skolledare

Gästbloggare: På Rönnenskolan i Malmö ger digitala läromedel undervisningen en ny dimension. Självrättande frågor, undervisningsfilmer och interaktiva simuleringar fördjupar lärandet och funktioner som anpassar innehållet efter elevers olika behov möjliggör en inkluderande undervisning. Helt avgörande för att lyckas är att avsätta tid, skriver läraren Martina Soomro i dagens blogginlägg.

2018-03-19 Digital pedagogik, Digital skola, Digitala läromedel, Grundskola, Gästbloggare

Gästbloggare: På Oxievångskolan i Malmö jobbar rektor, digitaliseringspedagog och skolbibliotekarie i nära samverkan med att implementera ett digitalt förhållningssätt på skolan med DigiMIK (Digitalisering, medie och informationskunskap). Ett arbetssätt där skolbiblioteket fått en central roll för skolans digitaliseringsprocess. Här bloggar skolbibliotekarie Maria Schedvin om sitt arbete.

2018-03-06 Digital skola, Digitala läromedel, Grundskola, Gästbloggare

Digitalisering står högt på agendan på många skolor. Men digital undervisning kräver mer än digitala läromedel. Att läsa och förstå digital text kräver förmågor som skiljer sig från traditionell läsning. Vi träffade lärare på Norgårdenskolan i Uddevalla i ett samtal kring digital läsning. 

2018-03-02 Digital pedagogik, Digitala läromedel, Grundskola, Gymnasium, Skolledare

Idag är det alla hjärtans dag! Vi på Gleerups brinner för att bidra till en likvärdig skola och våra hjärtan klappar för läromedel. Alla elever i Sverige har enligt lag rätt till en likvärdig utbildning. Kunskap kan påverka varje individ och hela vår värld på ett positivt sätt. Att få vara med och sprida kunskap och bidra till förverkligandet av en likvärdig skola skapar självklart engagemang.

2018-02-14 Digitala läromedel, Grundskola, Gymnasium, Läromedel

En stor fördel med nya digitala läromedlet Matematikportalen är att det underlättar för läraren att individualisera undervisningen och anpassa uppgifter till varje elevs behov. På Vikingaskolan i Lund berättar både lärare och elever att de uppskattar den stora mängden uppgifter och att få direkt feedback och medaljer!

2018-02-08 Digitala läromedel, Grundskola, Matematikportalen

Gästbloggare: Sedan i höstas finns ett helt nytt planeringsverktyg i Gleerups digitala läromedel där lärare enkelt bygger egna planeringar och teman. För lärarna på Montessori Bjerred, som tidigare lade ner mycket planeringstid på att samla information har arbetet förenklas. Här bloggar lärarna Christoffer Eideberg och Torbjörn Malmborg.

2018-02-05 Digital pedagogik, Digitala läromedel, Gästbloggare

Nu visar en ny rapport från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, att elever och studerande med funktionsnedsättning inte får tillgängliga läromedel och kurslitteratur som de behöver. Detta vilket hindrar dem från att få en likvärdig utbildning. 

2018-02-02 Digital pedagogik, Digitala läromedel, Grundskola, Gymnasium

Vill du vara med och utveckla vårt populära läromedel Perspektiv på historien? Just nu söker vi lärare i gymnasiet som vill bli medförfattare till den populära serien i historia. Dessutom söker vi granskare i samhällskunskap. 

2018-01-30 Gymnasium, Läromedel

Idag inleds BETT, mötesplatsen kring IT och lärande i London. Gleerups finns på plats och är med i en mängd aktiviteter. Hoppas vi ses!

2018-01-24 Digital skola, Grundskola, Gymnasium, Skolledare

Vi producerar mer text än någonsin, inte minst på sociala medier. Men hur förändras vårt skrivande i ett digitaliserat samhälle? Hur gör vi för att lyckas formulera och bearbeta talade och skrivna texter så att de når fram? Nu kommer klassikern Konsten att tala och skriva i ny upplaga. 

2018-01-23 Kurslitteratur, Universitet och högskola

Gästbloggare: På Korpadalsskolan har det digitala läromedlet Prima Matematik tillfört ett dynamiskt mindset till matematikundervisningen. Digitala läromedel stöttar elevernas inlärning och ger lärarna mer tid över till planering. Här bloggar Helena Svensson, lärare i klass 1, om att jobba digitalt på lågstadiet. 

2018-01-22 Digitala läromedel, Grundskola, Gästbloggare

Välkommen tillbaks till en ny termin! Ett nytt år med nya möjligheter. Vårt stående nyårslöfte till alla lärare och elever runt om i landet är att fortsätta kampen för en likvärdig skola. 2018 är det viktigare än någonsin! 

2018-01-11 Digital pedagogik, Digitala läromedel, Grundskola, Gymnasium

Gästbloggare: Skolans digitalisering innebär stora investeringar. Hur kan man utnyttja potentialen i upphandlingsprocessen för att digitalisera skolan mer framgångsrikt? Kristina Björn ansvarade som IT-strateg för Falkenbergs skolor för flera upphandlingar och har arbetat länge med strategiskt ledarskap av skolans digitalisering. Hon är just nu aktuell med boken Upphandla för utveckling där hon delar med sig av sina erfarenheter.

2018-01-09 Digital skola, Grundskola, Gymnasium, Gästbloggare, Skolledare

Gästbloggare: Vad tycker eleverna om att använda digitala läromedel? Hur förändras läxläsning och inlärning när skolan jobbar digitalt? På Santosskolan har man satt upp målet att låta eleverna synas och ta plats i det arbete som påverkar deras skolvardag sida vida sida med lärare och skolledare. Erik Hallman, som går i nian bloggar här tillsammans med biträdande rektor, Daniel Edvardsson, om sina erfarenheter. 

2017-12-15 Digitala läromedel, Grundskola, Gästbloggare

Gleerups väljer i år att skänka 75 000 kronor till Musikhjälpen för deras viktiga engagemang mot barnsexhandel. Dessutom fortsätter vi att stötta Rädda barnen med 100 000 kronor för deras arbete med att ge alla barn tillgång till bra utbildning och samma möjligheter i skolan. 

2017-12-12 Grundskola, Gymnasium

Nationella prov och betygsättning är högaktuellt. Frågor som Hur gör man en rättvis bedömning? och Hur tolkar man provresultat och omdömen? återkommer ständigt i diskussionen. Nu kommer nya boken Prov eller bedömning av Anders Jönsson som sätter fokus på dessa frågor. 

2017-12-08 Kurslitteratur, Universitet och högskola

Sedan det nya digitala läromedlet Matematikportalen släpptes har det fått enorm uppmärksamhet och mycket positiv respons. Idag använder redan ca 3 500 lärare och 26 000 elever Matematikportalen på 778 skolor i landet.  Hittills har de löst långt mer än en miljon matematikuppgifter tillsammans. Möjligheten att individanpassa efter elevens behov är en av fördelarna som många lärare lyfter.

2017-12-05 Digitala läromedel, Grundskola, Matematikportalen

Gästbloggare: På Böleängsskolan i Umeå var införandet av heltäckande digitala läromedel ett självklart led i skolans digitalisering och redan ser man många goda effekter. Samtidigt har energi och vilja hos personalen varit en viktig faktor i utvecklingsarbetet. Här bloggar rektorer och förstelärare om skolans digitala resa. 

2017-12-04 Digitala läromedel, Grundskola, Gästbloggare

Vi vill underlätta för landets lärare genom digitala läromedel med smarta funktioner som spar tid och förenklar vardagen.  Med Gleerups nya planeringsverktyg får du som lärare en unik möjlighet att skapa egna teman och planeringar direkt i dina digitala läromedel.

2017-11-30 Digital pedagogik, Digitala läromedel, Grundskola, Gymnasium

Från och med höstterminen 2018 kommer programmering på schemat i skolan, framför allt i matematik och teknik, från årskurs ett till gymnasiet. Att känna till programmering är viktigt för att förstå vårt moderna samhälle menar författarna Mikael Tylmad och Pontus Walck som skapat avsnitten om programmering i Gleerups läromedel.

2017-11-28 Digitala läromedel, Grundskola, Läromedel

Om sex månader, den 25 maj 2018, träder GDPR - den nya dataskyddsförordningen i kraft och kommer att gälla inom hela EU. GDPR ersätter personuppgiftslagen och syftet är att skydda medborgares integritet och ge dem större kontroll över sina egna data. 

2017-11-27 Digital skola, Digitala läromedel, Grundskola, Gymnasium

Gästbloggare: På Stenkulaskolan i Malmö har införandet av digitala läromedel skapat kollegialt lärande över ämnesgränserna. För eleverna har tillgängligheten till digitala läromedel och andra verktyg hemifrån lett till högre måluppfyllelse. Här bloggar läraren Emma Abrahamsson om arbetet med att förbättra förutsättningarna för eleverna att bli konkurrenskraftiga i en alltmer digital värld.

2017-11-24 Digital skola, Digitala läromedel, Grundskola, Gästbloggare

För elever som tränar på elitnivå är det en tuff utmaning att få ihop sina studier med träning som ofta medför många resdagar. På Malmö Idrottsgymnasium innebär användningen av digitala läromedel att eleverna enkelt kan följa med i undervisningen även när de är på resande fot. En förutsättning för att som idrottselev kunna nå bästa möjliga resultat både i sina studier och inom sin idrott.

2017-11-21 Digital pedagogik, Digital skola, Digitala läromedel, Gymnasium

För många nyanlända elever som kommer till Sverige under högstadiet är det en tuff utmaning att bli godkända för gymnasiet. På Fagrabäckskolan i Växjö har eleverna nytta av studiestödet som är integrerat direkt i de digitala läromedlen och gör det möjligt för dem att hänga med i undervisningen på sitt modersmål.

2017-11-10 Digital pedagogik, Digitala läromedel, Grundskola


Nu kommer en ny forskningsrapport om digitala läromedel som visar hur digitala läromedel kan förbättra högstadieelevers resultat i skolan, särskilt för lågpresterande elever. Rapporten är skriven av den nederländska forskaren Carla Haelermans.

2017-10-16 Digital skola, Digitala läromedel, Grundskola, Matematikportalen


Den här veckan är det Europeiska Dyslexiveckan, som anordnats sedan 2004 av Europeiska Dyslexiförbundet.  Årets tema är ”Hitta ditt sätt att läsa” och handlar om rätten att få välja det sätt att läsa som passar en bäst. Vi träffade 12-åriga My som med hjälp av digitala läromedel har hittat verktyg som passar henne och gör att hon nu lättare tar sig an texter.

2017-10-05 Digital pedagogik, Digitala läromedel, Grundskola

Idag är Idrott och hälsa i grundskolan långt ifrån ett enbart fysiskt ämne. Trots allt fler teoretiska inslag har läromedel saknats i ämnet och idrottslärare har varit hänvisade att söka efter material på nätet. Idrottslärarna Danne Nilsson och Hannes Broomé är två av författarna bakom det första och enda digitala läromedlet i Idrott o hälsa på marknaden.

2017-10-02 Digitala läromedel, Grundskola

På landets skolor råder lärarbrist och inför höstterminen var antalet nya lärare ovanligt många. I en situation med många nya lärare med liten undervisningserfarenhet blir behovet av läromedel med ett stöttande lärarmaterial viktigare än någonsin. Här ger några av Gleerups läromedelsutvecklare på lågstadiet goda råd hur du bäst tar hjälp av lärarmaterialet i din undervisning.  

2017-09-27 Digitala läromedel, Grundskola, Läromedel

I förra veckan deltog Gleerups på It’s Lernings användarkonferens i Stockholm där lärarna Ann-Sofi Börjesson och Per Lidman på Solna gymnasium presenterade hur de integrerat Gleerups digitala läromedel i lärportalen It’s Learning och Office 365. Solna gymnasium vann dessutom årets It’s Learningpris för sitt sätt att arbeta digitalt och därmed integrera digitala läromedel. 

2017-09-25 Digitala läromedel, Gymnasium

Gästbloggare: Hur kan digital teknik förändra arbetssättet i skolan så att det blir så bra som möjligt för alla elever? Runby skola i Upplands Väsby är en av skolorna som deltar i forskningsprojektet, Det digitala lärandets möjligheter, som drivs av Gleerups tillsammans med Samsung och Atea. Här gästbloggar några av lärarna på skolan om hur digitaliseringen förändrar undervisningen och ger eleverna nya möjligheter.

2017-09-22 Digital skola, Digitala läromedel, Grundskola, Gästbloggare

Idag firas Programmers' Day över hela världen! Från och med höstterminen 2018 kommer programmering på schemat i skolan, framför allt i matematik och teknik, från årskurs ett till gymnasiet. En stor utmaning för många skolor, inte minst för att många lärare saknar utbildning i ämnet. Redan nu hittar du programmering integrerat i flera av Gleerups läromedel.

2017-09-13 Digital skola, Digitala läromedel, Grundskola, Gymnasium, Läromedel

Gästbloggare: På grundsärskolan i Sjöbo använder elever och lärare Gleerups digitala läromedel. Tillgång till filmer och bilder samt funktioner som uppläsning och förstoring är särskilt användbara för grundsärskolans elever. Här bloggar rektor Sandra Andersson och IT-pedagogen Micke Johansson om sina erfarenheter av att jobba med digitala läromedel. 

2017-09-08 Digitala läromedel, Grundskola, Gästbloggare

Vad händer på en skola när man inför ett digitalt arbetssätt? Hur förändras sättet att undervisa och arbeta? Just nu pågår uppstarter på Gleerups 25 pilotskolor runt om i landet. Flertalet av pilotskolorna är helt nya och för många innebär det nu en övergång till en helt digital skola. Vi besökte Dammfriskolan i Malmö när de startade upp.

2017-08-29 Digital skola, Digitala läromedel, Grundskola, Gymnasium, Pilotskola

Ny termin innebär också uppstart med Gleerups digitala läromedel för många skolor runt om i landet. Vi vill ge dig och din skola möjlighet att komma igång på ett enkelt och inspirerande sätt med dina digitala läromedel. Gleerups support och kundservice finns på plats för att svara på dina frågor.

2017-08-22 Digitala läromedel, Grundskola, Gymnasium

I dagarna ringer det in till hösttermin på landets skolor. Med en snabbt ökande användning av digitala läromedel, är det i år fler än någonsin som kommer att logga in i ett digitalt läromedel. Både lärare och elever möter nu en helt ny version av Gleerups digitala läromedel.   

2017-08-17 Digital skola, Digitala läromedel, Grundskola, Gymnasium

Gästbloggare: Att skapa källkritiska elever är både viktigt och svårt. Vårens regeringsbeslut om stärkt digital kompetens i läroplan och kursplan fokuserar bland annat på att stärka eleverna i sin källkritiska förmåga. Liselott Drejstam och Emma Lund, författarna till nya materialet Källkritik med Källspanarna, ger tips på hur du stöder elever i källkritiskt tänkande och lär dem att bli källkritiska. 

2017-06-14 Grundskola, Gästbloggare, Läromedel

Den nya tekniken har förändrat hela vårt samhälle. Men våra klassrum ser likadana ut som för 100 år sedan. Martin Bieber, biträdande rektor på Stenkulaskolan i Malmö, bloggar idag om hur vi kan lyckas att med hjälp av ny teknik skapa lust att lära och ge elever nya möjligheter att ta till sig undervisning på det sätt som de lär sig bäst på.

2017-06-02 Digital skola, Digitala läromedel, GrundskolaSkolans digitalisering och digitala läromedel förändrar både sättet att undervisa och arbeta. Nya möjligheter öppnas, inte bara för lärarna. På Oxievångskolan har man jobbat helt digitalt sedan i höstas. Här får vi tre perspektiv från lärare, bibliotekarie och digitaliseringspedagog. 

2017-05-12 Digital skola, Digitala läromedel, Grundskola

Gästbloggare: Tusentals lärare följer idag Läslyftet, vars syfte är att öka elevernas läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Idag gästbloggar vår författare Richard Hultén och läromedelsutvecklare Mirja Johannesson som tillsammans skapat läromedlet Prima svenska om hur de utgått från innehållet i Läslyftet.

2017-05-10 Digitala läromedel, Grundskola, Gästbloggare, Läromedel