Gleerups svenska 4-6 digitalt läromedel

Gleerups svenska 4–6 är ett
heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11 och uppbyggt utifrån kursplanen. 

PROVA GRATIS

Gleerups svenska 4-6 digitalt läromedel

Kort film om Gleerups svenska 4-6

I den här filmen får du en rundvandring i Gleerups svenska, digitalt läromedel för årskurs 4-6.  Du får veta vad läromedlet innehåller och hur du kan arbeta med de olika delarna.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet

Med Gleerups svenska får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Upplägget är tematiskt och innehållet är producerat för att beröra och väcka elevernas intresse. Läsutveckling, skrivutveckling, språkutveckling och bedömning går hand i hand och gör svenskundervisningen såväl varierad som intressant.

I Gleerups svenska finns basen i svenskundervisningen: läs- och skrivstrategier, utdrag ur skönlitteratur, grammatik, muntligt berättande, källkritik och språkbruk. Gleerups svenska bygger på teman som alla inleds med delmål och avslutas med sammanfattning och bedömning.

Interaktivt och multimodalt

Film och bild ger ett bra stöd i inlärningen. I Gleerups svenska finns många illustrationer och bilder som stöder texten, sätter igång fantasin och ger inspiration i språkutvecklingen.

Tester och övningar

Till varje avsnitt finns samtalsfrågor, läsförståelseuppgifter och skrivuppgifter. I lärarmaterialet finns många inspirerande lektionsuppgifter till varje tema. I resultatvisningen kan du enkelt följa upp resultaten av de övningar som varje elev gör.

Lärarstöd

Gleerups svenska innehåller ett fylligt lärarmaterial med bedömningsstöd och många inspirerande lektionsuppgifter till varje tema. Här hittar du extrauppgifter, länkar till filmer, tips på skönlitteratur och andra lektionstips.

Personlig lärupplevelse

Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Svåra ord och begrepp förklaras med inbyggda ordförklaringar. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibelt planeringsverktyg

Du som lärare kan enkelt skapa planeringar direkt i dina digitala läromedel genom att kombinera innehåll från ett eller flera läromedel med länkar till eget och externt material. Du kan dela dina planeringar till både elever och kollegor, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

Vill din skola börja använda digitala läromedel? Kontakta någon av Gleeerups säljare så hjälper vi er!

Ta nästa steg – vi hjälper er på vägen!

Vill ni ta ett helhetsgrepp kring digitala läromedel på din skola eller kommun? Boka in en  genomgång av era behov så hittar vi en lösning som passar!

Kontakta någon av Gleerups säljare